PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_TTTU

LỊCH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
Tuần thứ 48 từ 25/11/2024 đến 01/12/2024
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh07:30Dự kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV Hà Nội
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh08:00Dự Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi Cụm Miền núi Đông Bắc bộ năm 2023 Phòng họp trụ sở HĐND-UBND tỉnh

(Lịch thay đổi được tô đỏ)