PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_TTTU

LỊCH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
Tuần thứ 48 từ 25/11/2024 đến 01/12/2024
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Thường trực Tỉnh ủy08:00Hội nghị phổ biến, hướng dẫn thực hiện Đề án số 01-ĐA/TW và Chỉ thị số 12-CT/TW của Ban Bí thư
Thường trực Tỉnh ủy08:00Họp Thường trực Tỉnh ủy Phòng họp số 1, trụ sở Tỉnh ủy
Thường trực Tỉnh ủy13:30Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phòng họp số 1, trụ sở Tỉnh ủy

(Lịch thay đổi được tô đỏ)