PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_TTTU

LỊCH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
Tuần thứ 49 từ 02/12/2024 đến 08/12/2024
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh07:30Dự kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV Hà Nội
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh08:00Hội thảo khoa học “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo cơ sở tỉnh Bắc Kạn” Phòng họp số 2, trụ sở Tỉnh ủy

(Lịch thay đổi được tô đỏ)