PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_TTTU

LỊCH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
Tuần thứ 49 từ 02/12/2024 đến 08/12/2024
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh15:00Dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Hội trường tỉnh
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh08:00Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18 tháng 8 năm 2014 của Ban Bí thư khóa XI Phòng họp số 2, trụ sở Tỉnh ủy
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh14:00Họp Thường trực HĐND tỉnh mở rộng Phòng họp trụ sở HĐND-UBND tỉnh

(Lịch thay đổi được tô đỏ)