PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

19/01/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Na Rì xác định các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024
Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, huyện Na Rì xác định và quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nông dân huyện Na Rì tích cực thi đua sản xuất (Ảnh: Người dân xã Cư Lễ, huyện Na Rì thi đào dong riềng)

Năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Na Rì tiếp tục phát triển và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các chỉ tiêu cơ bản đạt so với kế hoạch đề ra; các chính sách bảo đảm an sinh xã hội được triển khai kịp thời, thiết thực. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế được chú trọng quan tâm; công tác phòng, chống dịch bệnh được triển khai hiệu quả; thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Hoạt động khai thác khoáng sản, lâm sản trái phép được phát hiện và xử lý theo quy định; công tác cải cách hành chính được tăng cường, quốc phòng và an ninh được giữ vững ổn định; đời sống Nhân dân từng bước được nâng lên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, diện tích một số cây trồng, vật nuôi chưa đạt kế hoạch; công tác giải ngân nguồn vốn đầu tư công và việc triển khai các Chương trình MTQG còn chậm; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế không đạt so với kế hoạch đề ra.

Năm 2024, huyện Na Rì đề ra mục tiêu phấn đấu tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 34.000 tấn; bình quân lương thực đầu người đạt 800 kg/người/năm; diện tích gieo trồng cả năm hơn 9.400 ha; tổng đàn đại gia súc (trâu, bò, ngựa) đạt hơn 11.900 con, diện tích trồng rừng đạt 500 ha; tỷ lệ che phủ rừng duy trì 75% trở lên; duy trì hơn 20 sản phẩm OCOP đạt 3 sao, 1 sản phẩm đạt 5 sao, thành lập mới 2 hợp tác xã.

Phấn đấu tăng thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới là Cư Lễ và Xuân Dương; số thôn đạt chuẩn nông thôn mới tăng thêm 10 thôn. Tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới tại 4 xã Côn Minh, Trần Phú, Liêm Thủy, Văn Lang và 22 thôn nông thôn mới tại 6 xã Quang Phong, Đổng Xá, Kim Hỷ, Lương Thượng, Dương Sơn và Văn Vũ. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 27 tỷ đồng.

Tỷ lệ huy động trẻ vào mẫu giáo, trẻ 6 tuổi vào lớp 1, học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6, học sinh hoàn thành chương trình và tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 100%. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông đạt từ 90% trở lên; số trường chuẩn quốc gia tăng thêm 3 trường.

Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,0%/năm; giảm 0,1%/năm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi; tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 98,5% trở lên; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 98% trở lên; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề và giải quyết việc làm đạt từ 68%; tỷ lệ hộ nghèo giảm so với năm 2023 từ 3,5% trở lên…

Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trên, trước hết, huyện tập trung vào việc phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng đầu tư thâm canh tăng năng suất, chất lượng một số cây trồng đang là thế mạnh của địa phương như dong riềng, cam, quýt, hồng không hạt… Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ, cơ giới hóa, áp dụng các quy trình kỹ thuật tiên tiến, biện pháp thâm canh bền vững; giảm sử dụng các loại phân bón vô cơ, hóa chất bảo vệ thực vật. Tiếp tục chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây hoa màu, cây có giá trị kinh tế cao. Khuyến khích phát triển chăn nuôi tập trung, đảm bảo an toàn dịch bệnh, kiểm soát tốt dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; thực hiện tốt công tác trồng và chăm sóc rừng. Triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Cùng với phát triển nông nghiệp, huyện sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực phát triển công nghiệp. Trong đó, chú trọng phát triển Cụm Công nghiệp tại Vằng Mười, xã Trần Phú; phát triển công nghiệp chế biến, các loại hình tiểu thủ công nghiệp quy mô nhỏ ở khu vực nông thôn. Huyện cũng tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực chế biến nông lâm sản; thu hút, kêu gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư các lĩnh vực chế biến nông, lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng. Hỗ trợ công tác xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, mẫu mã sản phẩm và đổi mới công nghệ, mở rộng sản xuất, phối hợp tìm đầu ra cho các sản phẩm.

Triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2024, huyện tích cực thu hút các dự án đầu tư ngoài ngân sách; tập trung đôn đốc các dự án ngoài ngân sách đã được phê duyệt chủ trương đầu tư để sớm triển khai; giao kế hoạch vốn và chỉ đạo triển khai thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2024 đảm bảo tiến độ, hiệu quả.

Bên cạnh đó, huyện tiếp tục quảng bá, giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp nông thôn, sản phẩm OCOP; hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong thực hiện các thủ tục đăng ký thành lập hợp tác xã, triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ hợp tác xã.

Nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, huyện sẽ tiếp tục thực hiện các chính sách, chương trình đào tạo nghề, nhất là cho lao động nông thôn, lao động tại các vùng khó khăn và các đối tượng chính sách; hỗ trợ tạo việc làm cho nhóm lao động yếu thế; triển khai các dự án hỗ trợ xuất khẩu lao động. Cùng với đó, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, đầu tư cơ sở vật chất cho các nhà trường, ưu tiên ứng dụng phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất tạo ra các sản phẩm có giá trị và lợi thế cạnh tranh cao.

Năm 2024, huyện tiếp tục tổ chức tốt các sự kiện, lễ hội văn hóa, thể thao; nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh tại các tuyến; triển khai đồng bộ Chương trình MTQG về giảm nghèo. Thực hiện tốt các chương trình, dự án, các chính sách dân tộc, đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

Ngọc Tú