PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

22/12/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Na Rì tiếp tục quan tâm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch
Huyện Na Rì có bề dày lịch sử, truyền thống văn hóa lâu đời và được thiên nhiên ban tặng nhiều cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp. Đây là một trong những thế mạnh của địa phương, tuy nhiên thời gian qua lại chưa được tập trung khai thác nhiều. Vì vậy, huyện đã xây dựng kế hoạch, trong năm 2023, sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời phát triển du lịch bền vững.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Trong năm 2023, huyện Na Rì tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá về văn hóa, du lịch nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế của di sản văn hóa, du lịch gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Hình thức tuyên truyền thông qua các hội nghị, phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền lưu động, trang/cổng thông tin điện tử, mạng xã hội… Thực hiện kiểm kê di sản văn hóa vật thể, phi vật thể trên địa bàn toàn huyện, đề nghị cấp có thẩm quyền kiểm kê, lập hồ sơ khoa học, đề nghị xếp hạng đối với những di sản văn hóa có giá trị, phát hiện mới, đồng thời bảo vệ, tôn tạo, phát huy các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện đã được UBND tỉnh kiểm kê, xếp hạng. Hướng dẫn thành lập và tổ chức hoạt động 2 câu lạc bộ thực hành hát then tại các xã, thị trấn.

Bà con nhân dân thôn Nà Thác (xã Đổng Xá) trong những bộ trang phục dân tộc đẹp mắt tại
Ngày hội đại đoàn kết của thôn

Các xã Sơn Thành, Lương Thượng, Xuân Dương, Đổng Xá tiếp tục sưu tầm, thống kê, điều tra về ý nghĩa của các nghi thức truyền thống, hình thức tổ chức các lễ hội truyền thống như Hội Lồng tồng ở thôn Bản Pjoo (Sơn Thành), Hội cầu mùa của người Dao ở thôn Nà Thác (Đổng Xá), Hội chợ truyền thống văn hóa xã Xuân Dương, Hội xuân của dân tộc Mông ở thôn Khuổi Nộc, xã Lương Thượng.

Để đẩy mạnh phát triển du lịch, huyện sẽ quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút, khuyến khích đầu tư nguồn vốn, xây dựng, hình thành các điểm du lịch có tiềm năng, đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, sản phẩm du lịch của huyện. Tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ hướng dẫn viên du lịch và nâng cao năng lực cho nguồn lao động du lịch. Huyện sẽ xây dựng hạ tầng cho điểm du lịch hồ Khuổi Khe (xã Kim Lư); đầu tư sân khấu ngoài trời, đèn trang trí chợ đêm Phố cổ (thị trấn Yến Lạc).

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện sẽ tiến hành rà soát các địa phương có bản sắc văn hóa, tiềm năng du lịch để bảo tồn, phát huy có trọng điểm; liên hệ các nghệ nhân để được hướng dẫn, truyền dạy các chương trình bảo tồn, phát huy văn hóa trong cộng đồng và trường học; xây dựng nội dung tuyên truyền, quảng bá về văn hóa, du lịch.

Các xã, thị trấn chỉ đạo tổ chức rà soát, kiểm kê di tích, di sản văn hóa; xây dựng các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể thao tại địa phương; thống kê, lưu trữ tài liệu, hình ảnh về bản sắc, giá trị văn hóa tại địa phương; tích cực quảng bá về tiềm năng, lợi thế của địa phương, tiềm năng du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng đến đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh…/.

Ngọc Tú