PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

22/02/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Năm 2023, huyện Pác Nặm phấn đấu tạo việc làm cho 1.300 lao động
Nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần thực hiện tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới, huyện Pác Nặm quan tâm hỗ trợ tạo việc làm cho người dân trên địa bàn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Pác Nặm quan tâm hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, tạo việc làm cho người lao động
(Ảnh: Sản xuất tại Tổ hợp tác bún khô Minh Huấn, xã Bộc Bố)

Năm 2022, với nhiều giải pháp, huyện Pác Nặm đã giải quyết việc làm cho 1.936 lao động tại các xã, đạt 193,6% kế hoạch (KH), tăng 43,83% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, lao động đi làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoại tỉnh 1.438 người; xuất khẩu lao động ở nước ngoài 343 người, đạt 343% KH; giải quyết việc làm thông qua vốn vay ngân hàng chính sách 52 người; hợp đồng lao động tại các cơ quan sự nghiệp nhà nước 20 người; giải quyết việc làm công do xã làm chủ đầu tư 17 người; giải quyết việc làm công do huyện làm chủ đầu tư 66 người; tạo việc làm mới cho 681 lao động, đạt 170,2% KH.

Năm 2023, huyện đề ra mục tiêu duy trì tạo việc làm cho 1.300 lao động, trong đó tạo việc làm mới trong năm cho từ 450 lao động trở lên.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, huyện Pác Nặm tiếp tục đẩy mạnh công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho lao động; kết nối cung - cầu lao động; hỗ trợ giải quyết việc làm cho đối tượng yếu thế; triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất; tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn…

Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng, các xã rà soát, thu thập thông tin về cung - cầu lao động; nắm bắt nhu cầu việc làm, nguyện vọng của người dân trong việc xuất khẩu sang các nước để lao động; tư vấn, hướng dẫn, tạo mọi điều kiện cho người dân xuất khẩu lao động theo đúng quy định; rà soát nhu cầu học nghề để xây dựng kế hoạch thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho các lao động trên địa bàn huyện./.

Hương Dịu