PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

19/12/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 3) Dự án đường nội thị, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới
Ngày 19/12/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên ký ban hành Quyết định số 2443/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 3) Dự án đường nội thị, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nội dung cụ thể như sau:

STT

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 08: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

Nguồn vốn ngân sách trung ương và nguồn vốn ngân sách huyện Chợ Mới

Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng

Quý I/2023

Trọn gói

450 ngày

2

Gói thầu số 11: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá HSDT gói thầu tư vấn giám sát

Chỉ định thầu

Quý IV/2022

Trọn gói

40 ngày

UBND huyện Chợ Mới (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; chịu trách nhiệm về tính chính xác của số lượng, khối lượng các công việc đối với các gói thầu, đảm bảo tính đúng, tính đủ, tiết kiệm, hiệu quả đầu tư và đúng quy định hiện hành của Nhà nước./.

Bế Hiền