PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

25/05/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Hỗ trợ kết cấu hạ tầng các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Ngày 24/5/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa ký ban hành Quyết định số 889/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Hỗ trợ kết cấu hạ tầng các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nội dung cụ thể như sau:

Stt

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 03: Khảo sát - Thiết kế bước TKBVTC

Ngân sách nhà nước và đối ứng của hợp tác xã

Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng

Quý II năm 2023

 

Trọn gói

 

30 ngày

2

Gói thầu số 04: Lập nhiệm vụ khảo sát, giám sát công tác khảo sát bước TKBVTC

Tự thực hiện

Quý II năm 2023

Trọn gói

30 ngày

3

Gói thầu số 05: Thẩm tra thiết kế, dự toán công trình bước TKBVTC

Chỉ định thầu

Quý II năm 2023

Trọn gói

15 ngày

4

Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình các huyện Chợ đồn, Ba Bể, Pác Nặm, Ngân sơn

Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng

Quý III năm 2023

Trọn gói

360 ngày

5

Gói thầu số 07: Thi công xây dựng công trình các huyện Na Rì, Chợ Mới, TP Bắc Kạn, Bạch Thông

Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng

Quý III năm 2023

Trọn gói

360 ngày

6

Gói thầu số 08: Giám sát thi công xây dựng

Tự thực hiện

Quý III năm 2023

Trọn gói

360 ngày

7

Gói thầu số 09: Bảo hiểm công trình

Chỉ định thầu

Quý III năm 2023

Trọn gói

360 ngày

Chủ đầu tư (Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; chịu trách nhiệm về tính chính xác của số lượng, khối lượng các công việc đối với gói thầu áp dụng hợp đồng trọn gói theo quy định; chỉ được phát hành hồ sơ mời thầu khi nguồn vốn cho gói thầu được thu xếp theo tiến độ thực hiện gói thầu; việc chỉ định thầu chỉ được thực hiện khi đã được bố trí vốn theo yêu cầu tiến độ thực hiện gói thầu./.

Bế Hiền