PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

28/11/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất kiểm tra kinh tế - xã hội tại huyện Ba Bể
Sáng 28/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã làm việc với UBND huyện Ba Bể về tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện các Chương trình MTQG; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tình hình thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách năm 2023 trên địa bàn huyện Ba Bể.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Toàn cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo của UBND huyện Ba Bể, từ đầu năm đến nay, tình hình phát triển kinh tế xã hội của huyện ổn định, quốc phòng an ninh được bảo đảm, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Trong đó, một số kết quả nổi bật như tổng đàn đại gia súc có gần 16.100 con, đạt 101% KH; diện tích nuôi trồng thủy sản vượt KH đề ra; trồng rừng được 640,17 ha, đạt 148,88% KH; toàn huyện có 17 sản phẩm đủ điều kiện tham gia Chương trình OCOP, trong đó có 2 sản phẩm 3 sao nâng hạng lên 4 sao; toàn huyện thành lập mới 12 hợp tác xã, đạt 400% KH... Tuy nhiên, thu ngân sách nhà nước đạt thấp, mới đạt 53% KH (thời điểm ngày 20/11); tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản mới đạt 51%; tỷ lệ hộ nghèo và chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2023 không đạt; tai nạn giao thông chưa được kiềm chế...

Các Chương trình MTQG được huyện quan tâm chỉ đạo, tuy nhiên, quá trình thực hiện còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, tỷ lệ giải ngân thấp. Với với tổng số vốn là 145.679 triệu đồng, thực hiện giải ngân đến ngày 20/11/2023 là 47.263 triệu đồng, đạt 32,4% KH vốn giao. Trong đó, Chương trình MTQG phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, kế hoạch vốn năm 2023 là 110.059 triệu đồng, thực hiện giải ngân đạt 30,4% KH; Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, vốn năm 2023 là 15.680 triệu đồng, thực hiện giải ngân, đạt 20% KH; Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, kế hoạch vốn năm 2023 là 19.941 triệu đồng, thực hiện giải ngân đạt 53,1% KH.

Thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023, huyện Ba Bể được giao vốn là 65.144 triệu đồng. Việc triển khai thực hiện các bước chậm dẫn đến không có khối lượng để giải ngân đúng thời gian quy định. Công tác giải phóng mặt bằng của một số dự án chưa được giải quyết dứt điểm. Sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, giữa các cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ còn hạn chế. Tính đến ngày 20/11/2023, tỷ lệ giải ngân mới đạt  54,8% KH vốn giao.

Trong năm 2023, huyện Ba Bể triển khai thực hiện 1 dự án đầu tư ngoài ngân sách tại xã Bành Trạch, huyện Ba Bể do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Ba Bể làm Chủ đầu tư, đó là Dự án nhà lớp học và các công trình phụ trợ Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Bành Trạch, xã Bành Trạch, huyện Ba Bể. Hiện nay, công trình đã thi công xong hạng mục san nền, nhà lớp học 5 phòng học và nhà hiệu bộ; đang thi công phần hoàn thiện nhà bán trú và phần móng nhà vệ sinh, nhà bếp.

Tại buổi làm việc, UBND huyện Ba Bể, các xã, thị trấn đã báo cáo với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất cùng đoàn công tác những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng thời, kiến nghị UBND tỉnh xem xét bố trí kinh phí mua sắm trang thiết bị hỗ trợ cho Tổ công nghệ số cộng đồng cấp thôn như máy tính, máy scane, máy in, đường truyền mạng... để thực hiện chuyển đổi số; hỗ trợ kinh phí cho các hộ dân khôi phục thiệt hại do thiên tai gây ra đối với sản xuất nông nghiệp theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP (đợt 2) trên địa bàn huyện với số tiền trên 2,7 tỷ đồng...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất ghi nhận, đánh giá huyện Ba Bể ngay từ đầu năm 2023 đã nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo mục tiêu kế hoạch đề ra. Đến thời điểm hiện nay, huyện còn 6/14 nhóm chỉ tiêu chưa hoàn thành, trong đó có một số chỉ tiêu chưa đánh giá. Từ nay đến cuối năm, huyện cần tập trung chỉ đạo quyết liệt các chỉ tiêu chưa đạt, trong đó tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân các ngồn vốn theo cam kết. 

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình MTQG, huyện Ba Bể tập trung thực hiện những nội dung theo ý kiến của các sở, ngành đã tháo gỡ khó khăn tại buổi làm việc. Riêng Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, cùng với chỉ đạo các xã, thôn về đích nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2023, huyện tập trung chỉ đạo các xã đã về đích nông thôn mới duy trì, giữ vững, nâng cao 19/19 tiêu chí đã đạt được.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất cùng đoàn công tác đã kiểm tra dự án liên kết chăn nuôi gà
của HTX Nhung Lũy

Trước khi làm việc với UBND huyện Ba Bể, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất cùng đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tại xã Yến Dương./.

Hương Dịu