PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

24/02/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Ưu đãi, hỗ trợ về đầu tư hạ tầng bảo vệ môi trường cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
UBND tỉnh vừa ban hành Quy định khuyến khích, tổ chức thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng, kinh doanh và vận hành công trình hạ tầng bảo vệ môi trường đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Theo đó, các chủ đầu tư được các cơ quan chức năng của tỉnh tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục pháp lý, cung cấp đầy đủ các thông tin về quy hoạch, danh mục dự án kêu gọi đầu tư, các thông tin số liệu cần thiết khác; đồng thời được hưởng các chế độ ưu đãi về đất đai, vốn đầu tư, thuế, phí và lệ phí theo quy định.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData