PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

23/12/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Sở Công Thương tiếp thu, phản hồi thông tin báo chí đăng phát ngày 2/12/2021 trên Báo điện tử của Bộ Xây dựng
Ngày 22/12/2021, Sở Công Thương có Công văn số 1629/SCT-QLTM trả lời bài viết “Bắc Kạn: Cửa hàng xăng dầu không đủ điều kiện vẫn hoạt động, cơ quan chức năng thờ ơ” được đăng tải ngày 2/12/2021 trên trang Báo điện tử của Bộ Xây dựng.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, sau khi nhận được thông tin Báo nêu, Sở Công Thương đã chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh và các đơn vị có liên quan tiếp thu và thực hiện kiểm tra, xử lý thông tin phản ánh tại bài viết trên theo quy định. Kết quả như sau:

1. Về hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Cửa hàng xăng dầu Quang Phong và Cửa hàng xăng dầu Phương Linh

Cửa hàng xăng dầu Quang Phong (CHXD Quang Phong), thôn Nà Lay, xã Quang Phong, huyện Na Rì được Sở Công Thương cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu số 102/GCNĐĐK-SCT ngày 13/10/2017 (cấp lần thứ nhất ngày 29/6/2016; cấp sửa đổi, bổ sung lần thứ tư ngày 13/10/2017) có giá trị đến hết ngày 29/6/2021.

Cửa hàng xăng dầu Phương Linh (CHXD Phương Linh), thôn Chi Quảng B, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông được Sở Công Thương cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu số 103/GCNĐĐK-SCT ngày 13/10/2017 (cấp lần thứ nhất ngày 29/6/2016; cấp sửa đổi, bổ sung lần thứ tư ngày 13/10/2017) có giá trị đến hết ngày 29/6/2021.

Hiện nay, hai CHXD nói trên chưa được Sở Công Thương cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu do hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu không chứng minh được đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, vì vậy, không đảm bảo cơ sở pháp lý để Sở Công Thương Bắc Kạn xem xét, giải quyết hồ sơ theo quy định. Tuy nhiên, trong thời gian chưa được xem xét cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu, hai cửa hàng trên vẫn đang tiếp tục kinh doanh bán lẻ xăng dầu, đây là hành vi vi phạm quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu.

2. Về công tác quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu

Ngay sau khi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu của hai CHXD nói trên hết thời hạn hiệu lực, ngày 30/6/2021, Sở Công Thương ban hành Quyết định số 68/QĐ-SCT thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu đã cấp cho Hợp tác xã Vận tải và Thương mại Hải Anh. Lý do thu hồi là thương nhân không đáp ứng điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu theo quy định tại Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. Ngày 23/7/2021, Sở Công Thương có Công văn số 823/SCT-QLTM gửi Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Nguyên (là thương nhân cung cấp xăng dầu cho CHXD Quang Phong và CHXD Phương Linh) yêu cầu dừng cung cấp xăng dầu cho hai CHXD trên do Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu đã hết thời hạn hiệu lực. Ngày 11/10/2021, Sở Công Thương có Công văn số 1228/SCT-QLTM gửi Cục Quản lý thị trường tỉnh và UBND các huyện: Bạch Thông, Na Rì đề nghị phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu tại CHXD Phương Linh và CHXD Quang Phong.

Đối với công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn có Công văn số 235/CQLTT-NVTH ngày 17/8/2021 chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường địa bàn phối hợp với chính quyền và cơ quan chức năng có liên quan tại địa phương tuyên truyền, vận động Hợp tác xã Vận tải và Thương mại Hải Anh nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu và yêu cầu dừng hoạt động kinh doanh tại hai CHXD trong thời gian làm thủ tục cấp giấy phép kinh doanh theo quy định. Ngày 24/11/2021, Cục Quản lý thị trường tỉnh có Công văn số 334/CQLTT-NVTH chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường địa bàn kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu đối với CHXD Quang Phong, CHXD Phương Linh. Ngoài ra, UBND huyện Bạch Thông đã ban hành Quyết định số 4304/QĐ-UBND ngày 6/12/2021 về việc kiểm tra, xác minh hoạt động kinh doanh CHXD Phương Linh của Hợp tác xã Vận tải và Thương mại Hải Anh và tiến hành kiểm tra vào ngày 10/12/2021.

Do đó, không có tình trạng “cơ quan chức năng thờ ơ” đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu tại CHXD Quang Phong và CHXD Phương Linh như Báo Điện tử của Bộ Xây dựng phản ánh. Hiện nay, Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan đang tiếp tục phối hợp kiểm tra, rà soát, thẩm tra, xác minh thông tin, củng cố hồ sơ để tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật để ngăn chặn dứt điểm hoạt động kinh doanh xăng dầu trái pháp luật của Hợp tác xã Vận tải và Thương mại Hải Anh tại hai CHXD nói trên./.

Thu Cúc (tổng hợp)