PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

27/12/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Sở Nội vụ thông báo danh mục tài liệu ôn tập vòng 2 đối với thí sinh tham dự xét tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2022
Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 183/TB-SNV về danh mục tài liệu ôn tập vòng 2 đối với thí sinh tham dự xét tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2022.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cụ thể theo Thông báo

Danh mục tài liệu ôn tập cho thí sinh tham dự xét tuyển công chức đối với người học theo chế độ cử tuyển: Phụ lục 1.

Danh mục tài liệu ôn tập cho thí sinh tham dự xét tuyển công chức theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 5/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ: Phụ lục 2.

 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, thí sinh liên hệ với Sở Nội vụ theo số điện thoại 0209 3871 679 để được hướng dẫn và giải quyết./.

Dương Thái