PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

29/12/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời kiến nghị cử tri Cao Minh Hải, Chủ tịch HĐND huyện Ba Bể
Giải quyết kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 3397/STNMT-MT trả lời cử tri Cao Minh Hải, Chủ tịch HĐND huyện Ba Bể.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cụ thể, cử tri Cao Minh Hải, Chủ tịch HĐND huyện Ba Bể phản ánh: “Hiện tượng bồi lắng hồ Ba Bể hiện diễn ra khá nhanh, nếu không sớm có giải pháp xử lý sẽ ảnh hưởng đến việc giữ gìn di tích quốc gia đặc biệt hồ Ba Bể. Đề nghị cơ quan chức năng sớm có giải pháp để xử lý tình trạng này”.

Sau khi nghiên cứu nội dung phản ánh của cử tri, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Viện Khoa học khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu thực hiện đánh giá sơ bộ nguyên nhân bồi lắng hồ Ba Bể và đề xuất giải pháp khắc phục. Viện Khoa học khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu đã nghiên cứu, thu thập thông tin, tài liệu và xây dựng “Báo cáo đánh giá sơ bộ nguyên nhân bồi lắng hồ Ba Bể và đề xuất giải pháp khắc phục”. Do kinh phí thực hiện dự án tương đối lớn và nguồn kinh phí địa phương hạn hẹp, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh có Văn bản số 3967/UBND-XDCB ngày 24/7/2018 đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ xây dựng Dự án đánh giá, xác định nguyên nhân bồi lắng hồ Ba Bể và đề xuất giải pháp khắc phục. Tuy nhiên, Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa có văn bản phúc đáp nội dung trên.

Trên cơ sở ý kiến đề nghị của cử tri Cao Minh Hải, Chủ tịch HĐND huyện Ba Bể, trong năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tham mưu UBND tỉnh đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ giải pháp hạn chế hiện tượng bồi lắng hồ Ba Bể./.

Dương Thái