PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

14/05/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo tiếp nhận công chức
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo nhu cầu tiếp nhận vào làm công chức không qua thi tuyển.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo Thông báo, số lượng cần tiếp nhận là 3 chỉ tiêu vào các vị trí việc làm Chuyên viên phòng Quản lý Văn hoá và Gia đình, Chuyên viên phòng Quản lý thể dục thể thao và Chuyên viên Văn phòng.

Đối tượng tiếp nhận là viên chức công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập, công chức cấp xã; có thời gian công tác trong lĩnh vực văn hoá, thể dục thể thao từ 5 năm trở lên.

Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 14/5/2024 đến hết ngày 21/5/2024 (trong giờ hành chính). Trường hợp gửi qua đường bưu chính thì tính theo dấu công văn đến của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chậm nhất trong ngày 22/5/2024.

Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Địa chỉ: Tổ 7, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Thông tin liên hệ 0985 536 438 (bà Nông Thị Hường, Chuyên viên Văn phòng Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch)./.

DT