PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

18/12/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Sở Y tế trả lời cử tri Hoàng Văn Luật, thôn Bản Giềng, xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV, tại Công văn số 4316/SYT-NVYD, Sở Y tế đã trả lời kiến nghị của cử tri Hoàng Văn Luật, thôn Bản Giềng, xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nội dung Công văn trả lời phản ánh: “Hiện nay, nhu cầu khám chữa bệnh của người dân rất lớn, tuy nhiên, người dân còn nhiều băn khoăn, chưa tin tưởng về năng lực, trang thiết bị và thuốc tại các cơ sở khám chữa bệnh tuyến cơ sở. Đề nghị tỉnh có giải pháp nâng cao năng lực khám, chữa bệnh tuyến cơ sở”./.

Dương Thái