PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

07/02/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong đợt thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 3 tháng cuối năm 2023”
Ngày 7/2/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình đã ký Quyết định số 220/QĐ-UBND tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong đợt thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 3 tháng cuối năm 2023”.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tiền thưởng kèm theo Bằng khen cho tập thể là 5.400.000, mỗi cá nhân là 2.700.000 đồng.

Danh sách các tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen xem tại Quyết định./.

Thanh Thuyên