PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

10/06/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong huấn luyện Chiến sĩ mới năm 2024 của Trung đoàn bộ binh 750
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình vừa ký Quyết định số 994/QĐ-UBND ngày 10/6/2024 tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong huấn luyện Chiến sĩ mới năm 2024 của Trung đoàn bộ binh 750 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tiền thưởng kèm theo Bằng khen cho mỗi tập thể là 5.400.000 đồng, mỗi cá nhân là 2.700.000 đồng.

Danh sách các tập thể, cá nhân được tặng bằng khen xem tại Quyết định./.

Thanh Thuyên