PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

11/06/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh năm 2023
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình ký Quyết định số 1006/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 tặng Bằng khen cho 3 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tỉnh Bắc Kạn năm 2023.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo Quyết định, các tập thể được tặng Bằng khen gồm:

1. UBND huyện Chợ Đồn;

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn;

3. Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn.

Tiền thưởng kèm theo Bằng khen cho mỗi tập thể là 5.400.000 đồng./.

Thanh Thuyên