PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

11/06/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác xã hội, từ thiện nhân đạo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2023
Ngày 11/6/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình ký Quyết định số 1005/QĐ-UBND tặng Bằng khen cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác xã hội, từ thiện nhân đạo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2023.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo Quyết định, 5 tập thể được tặng Bằng khen gồm:

1. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn;

2. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Kạn;

3. Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Kạn;

4. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn;

5. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Kạn.

Trong năm 2023, 5 tập thể trên đã có nhiều hoạt động thiết thực trong công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo trên địa bàn tỉnh như: Tặng quà cho người nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán; mua sắm trang thiết bị làm việc, học tập và xây dựng cơ sở vật chất cho các trường học; hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình thuộc diện chính sách...

Cụ thể: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn ủng hộ 5 tỷ đồng; Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Kạn ủng hộ 900 triệu đồng; Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Kạn ủng hộ 10.402.475.000 đồng; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn ủng hộ 10.315.615.000 đồng; Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Kạn ủng hộ 6.181.700.000 đồng./.

Thanh Thuyên