PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

25/05/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tăng cường thực hành tiết kiệm điện
Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 7/5/2020 về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025 có vai trò rất quan trọng, là tiền đề để đạt được các mục tiêu đề ra của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn đến 2030, vì vậy, tỉnh Bắc Kạn đã và đang tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ trên toàn địa bàn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nhiều giải pháp tiết kiệm năng lượng

Trong những năm qua, tỉnh Bắc Kạn luôn quan tâm đến việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả để đảm bảo an ninh năng lượng cũng như giúp cho ngành năng lượng phát triển bền vững. Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025, với mục tiêu hằng năm tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ toàn quốc, Bắc Kạn cùng với các địa phương đã có nhiều giải pháp tiết kiệm điện triển khai ở các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và hộ gia đình. Người dân, doanh nghiệp đã ý thức tốt hơn và thực thi được nhiều giải pháp tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện hiệu quả hơn.


Công nhân Điện lực huyện Chợ Đồn kiểm tra tại trạm biến áp

Trước đây, hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn được đầu tư lắp đặt sử dụng bóng đèn cao áp công suất lớn. Trong giai đoạn hiện nay, khi đầu tư lắp đặt mới hoặc cải tạo nâng cấp, sửa chữa, các đơn vị đã ưu tiên sử dụng bóng đèn có hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng. Hệ thống đèn chiếu sáng công cộng được các đơn vị quản lý vận hành thường xuyên kiểm tra, duy tu bảo dưỡng và được thiết kế bật, tắt tự động điều khiển bằng rơ le thời gian nên đảm bảo tiết kiệm năng lượng nhất.

Tại các hộ gia đình, các cơ sở kinh doanh dịch vụ đã ưu tiên lắp đặt, sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng, dán nhãn năng lượng. Một số doanh nghiệp, hộ gia đình đã ứng dụng hệ thống năng lượng mặt trời để sử dụng và phát điện nối lưới; xây dựng hệ thống hầm biogas, tận dụng chất thải chăn nuôi phục vụ cho sản xuất, sinh hoạt của gia đình, đồng thời tích cực tham gia hưởng ứng tiết kiệm điện do cơ quan, đơn vị tổ chức phát động như Chiến dịch Giờ Trái đất, Chương trình thi đua gia đình tiết kiệm điện...

Hằng năm, Sở Công Thương phối hợp với Công ty Điện lực Bắc Kạn thay bóng đèn tiết kiệm điện cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo tại các huyện trên địa bàn, qua đó vừa thực hiện chính sách an sinh xã hội, vừa thực hiện tiết kiệm năng lượng cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Đối với các hộ sản xuất, kinh doanh, Sở Công Thương đã triển khai công tác tuyên truyền, phố biến, hướng dẫn các cơ sơ sản xuất công nghiệp thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp danh sách các đơn vị sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh, đồng thời đề nghị các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm triển khai thực hiện các biện pháp về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại đơn vị.

Qua rà soát, năm 2022, trên địa bàn tỉnh có 4 đơn vị sản xuất đủ điều kiện lập danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, bao gồm: Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn tại thành phố Bắc Kạn có sản lượng điện tiêu thụ là 7.450.000 kWh; Chi nhánh Kim loại màu Bắc Kạn - Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên VIMICO có sản lượng điện tiêu thụ là 6.600.000 kWh; Chi nhánh MATEXIM Bắc Kạn tại huyện Chợ Đồn có sản lượng điện tiêu thụ là 6.890.000 kWh và Công ty TNHH Ngọc Linh tại huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn có sản lượng điện tiêu thụ là 7.590.000 kWh.

Sở Công Thương chỉ đạo Công ty Điện lực Bắc Kạn thỏa thuận với khách hàng thực hiện việc điều chỉnh phụ tải điện (DR). Lũy kế đến hết năm 2022, trên địa bàn tỉnh có 22 đơn vị tham gia thực hiện việc điều chỉnh. Đây là một trong những chương trình quản lý nhu cầu điện nhằm khuyến khích khách hàng chủ động điều chỉnh giảm nhu cầu sử dụng điện được cung cấp từ hệ thống điện quốc gia, góp phần giảm công suất cực đại vào giờ cao điểm của hệ thống điện, giảm tình trạng lưới điện bị quá tải.

Tăng cường chỉ đạo tiết kiệm điện

Để tăng cường tiết kiệm điện, góp phần đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn, liên tục, phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của Nhân dân trong mùa khô và cả năm 2023, UBND tỉnh đang chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai các giải pháp cấp bách đẩy mạnh tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh. Trong đó, các cơ quan báo chí, truyền thông chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tình hình khó khăn trong cung ứng điện hiện nay, phố biến các lợi ích và biện pháp, cách thức tiết kiệm điện trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương để các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và người dân hiểu rõ, đồng thuận, ủng hộ, chia sẻ khó khăn và tự giác thực hành tiết kiệm điện.


Bắc Kạn tham dự Hội nghị phát động tiết kiệm điện toàn quốc năm 2023

Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện tiết kiệm điện năng hằng tháng 10% so với cùng kỳ. Tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị chủ động thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện như sử dụng, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa từ 260C trở lên; tắt giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng hành lang, bãi giữ xe, khuôn viên, các khu vực công cộng; tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên tại phòng làm việc.

Các trường học, cơ sở y tế, khu điều dưỡng thực hiện tiết kiệm điện năng tiêu thụ hàng tháng 5% so với cùng kỳ.

Các đơn vị quản lý hệ thống đèn chiếu sáng áp dụng các biện pháp để tiết kiệm điện năng tiêu thụ hằng tháng 50% so với cùng kỳ đối với hệ thống chiếu sáng công cộng tại trung tâm các huyện, thành phố.

Các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào ban đêm, tuân thủ các quy định về chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả, sẵn sàng cắt, giảm nhu cầu sử dụng điện khi có thông báo của đơn vị Điện lực địa phương trong trường hợp xảy ra thiếu điện.

Các cơ sở sản xuất công nghiệp, kinh doanh giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng hành lang, bãi giữ xe, khuôn viên, các khu vực công cộng. Thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện tự nguyện theo Thông tư của Bộ Công Thương và khi có đề nghị từ Công ty Điện lực Bắc Kạn. Dịch chuyển một phần sản xuất sau 22 giờ; khuyến khích sử dụng máy phát điện dự phòng (nếu có) để chủ động thêm nguồn cung cấp điện.

Đối với các hộ gia đình, thực hiện triệt để các biện pháp tiết kiệm điện trong hộ gia đình, tắt các thiết bị khi không sử dụng, không sử dụng các thiết bị tiêu thụ nhiều điện vào giờ cao điểm; sử dụng, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa từ 260C trở lên; tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên trong nhà.

Công ty Điện lực Bắc Kạn xây dựng phương án cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh; đảm bảo cung cấp điện cho các phụ tải quan trọng trên địa bàn theo thứ tự ưu tiên đã phê duyệt theo quyết định của UBND tỉnh năm 2023. Trường hợp phải ngừng, giảm mức cung cấp điện của khách hàng phải thực hiện theo quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện. Thực hiện thông báo cụ thể các khu vực, thời gian ngừng, giảm mức cung cấp điện theo đúng quy định cho khách hàng biết để chủ động kế hoạch sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của Nhân dân. Hạn chế tối đa việc ngừng, giảm mức cung cấp điện vào ban đêm và thời gian cao điểm nắng nóng trong ngày tránh gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ gia đình trừ trường hợp bất khả kháng./.

Hương Lan