PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

07/03/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tập trung chăm sóc cam, quýt sau thu hoạch
Toàn tỉnh hiện có 2.531 ha cam, quýt đã cho thu hoạch. Ngay sau khi thu hoạch xong cam, quýt, các hộ dân đang tích cực chăm sóc cây để đảm bảo năng suất, chất lượng vụ tới.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Người dân Dương Phong (Bạch Thông) cắt tỉa cảnh cam sau thu hoạch 

Hiện nay, trên cây cam, quýt thường xuất hiện sâu bệnh hại như sâu đục thân, cành, sâu nhớt, bệnh phấn trắng. Ngành chuyên môn khuyến cáo người dân nên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật theo đúng hướng dẫn, khuyến khích người dân sử dụng chế phẩm sinh học.

Ngành chuyên môn cũng đã hướng dẫn người dân cắt bỏ những cành khô, cành tăm, cành gẫy, cành bị sâu bệnh để tập trung dinh dưỡng cho cây sau thu hoạch và tạo điều kiện để lá tiếp xúc với ánh sáng; tiến hành bón phân với liều lượng phù hợp để cây ra lộc xuân. Việc chăm sóc cây cam, quýt đúng cách, kịp thời sau vụ thu hoạch sẽ góp phần vào nâng cao năng suất, chất lượng của quả./.

Hương Dịu