PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

11/06/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thông tin tuyển sinh vào lớp 10, hệ phổ thông dân tộc nội trú, Trường phổ thông Vùng cao Việt Bắc, năm học 2024 - 2025
Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, học sinh nộp hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10, hệ phổ thông dân tộc nội trú, Trường phổ thông Vùng cao Việt Bắc, năm học 2024 - 2025 sẽ nộp về Ban tuyển sinh các huyện, thành phố, thời gian từ ngày 13 - 30/6/2024.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Học sinh không phải nộp lệ phí xét tuyển tại Hội đồng xét tuyển của huyện và tỉnh. Học sinh đã được xét trúng tuyển vào Trường phổ thông Vùng cao Việt Bắc sẽ không được tham gia xét tuyển vào Trường Hữu nghị 80, Hữu nghị T78 và ngược lại.

Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ Ban tuyển sinh các huyện, thành phố trong sáng ngày 2/7 và tổ chức xét duyệt vào 14 giờ ngày 3/7.

Xem chi tiết Kế hoạch tuyển sinh tại đây./.

Ngọc Tú