PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

10/06/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tổ chức Liên hoan dân vũ và nhảy flashmob tại Phố đi bộ thành phố Bắc Kạn trong năm 2024
Tổ chức Liên hoan dân vũ và nhảy flashmob cấp tỉnh trong năm 2024 nhằm duy trì và đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân, tôn vinh các giá trị văn hóa nghệ thuật.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức liên hoan dân vũ và nhảy flashmob tỉnh Bắc Kạn năm 2024. Thời gian tổ chức từ tháng 9 đến tháng 12/2024 tại không gian Phố đi bộ thành phố Bắc Kạn.

Liên hoan có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương đất nước, con người Việt Nam; ca ngợi truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc; thành tựu đổi mới của quê hương, đất nước; tôn vinh, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống giàu bản sắc của tỉnh và của dân tộc; biểu dương gương người tốt, việc tốt trong lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới; cổ vũ, động viên, khích lệ mọi tầng lớp Nhân dân hăng say lao động, sáng tạo trong thời kỳ đổi mới và hội nhập.

UBND tỉnh giao mỗi huyện, thành phố thành lập 1 đoàn tham gia đủ 2 loại hình gồm 4 tiết mục, trong đó có 2 tiết mục dân vũ và 2 tiết mục nhảy Flashmob; thời gian tối đa cho một tiết mục là 7 phút.

Đối tượng tham gia là các đội văn nghệ tuyên truyền cổ động xã, phường, thị trấn; các câu lạc bộ, đội văn nghệ cơ sở; Đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ; Hội viên Hội Người cao tuổi; giáo viên, học sinh từ khối THCS trở lên.

UBND tỉnh giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực, chủ trì triển khai thực hiện Kế hoạch./.

Lam Đinh