PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

29/11/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tổng huy động vốn của các ngân hàng năm 2022 ước đạt 11.420 tỷ đồng
Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Kạn, tổng huy động vốn của các ngân hàng trên địa bàn ước thực hiện đến 31/12/2022 là 11.420 tỷ đồng, tăng 8,5% so với cuối năm 2021.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Trong đó, tiền gửi ước đạt 11.415 tỷ đồng, chiếm 99,9% trong tổng huy động vốn, tăng 8,5% so với cuối năm 2021. Huy động vốn tăng so với thời điểm 31/12/2021 là do các ngân hàng trên địa bàn tích cực huy động nguồn tiền nhàn rỗi của người dân và tiền gửi thanh toán của tổ chức kinh tế.

Giao dịch tại BIDV chi nhánh tỉnh Bắc Kạn

Trong năm, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh đã kịp thời triển khai và chỉ đạo các chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện các cơ chế chính sách theo chủ trương của Chính phủ, chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, của tỉnh và các quyết định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về điều chỉnh các mức lãi suất điều hành; đẩy mạnh chuyển đổi số và bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong hoạt động ngân hàng.

Hiện nay, lãi suất huy động vốn cao nhất của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh là 6,4%/năm, thấp nhất 0,1%/năm, phổ biến 0,2%/năm; lãi suất cho vay cao nhất 9,0%/năm, thấp nhất 1,2%/năm, phổ biến 6,6%/năm.

Từ ngày 25/10/2022, các ngân hành thương mại trên địa bàn tăng lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng từ mức 0,2%/năm lên 1%/năm; lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng từ 4%/năm lên 6%/năm. Hiện nay, lãi suất huy động bằng VND của các chi nhánh ngân hàng thương mại nhà nước cao nhất là 7,9%/năm, thấp nhất 0,1%/năm, phổ biến ở mức 5,4 - 6,2%/năm; lãi suất huy động bằng VND của chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần cao nhất là 8,7%/năm, thấp nhất 0,1%/năm, phổ biến 8,1 - 8,5%/năm. 

Từ ngày 25/10/2022, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tăng lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VNĐ đối với các lĩnh vực ưu tiên từ 4,5%/năm lên mức 5,5%/năm. Hiện nay, lãi suất cho vay của các chi nhánh ngân hàng nhà nước cao nhất là 12,5%/năm, thấp nhất 5,5%/năm, phổ biến ở mức 9,5 - 11,0%/năm; lãi suất cho vay của chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần cao nhất 17,3%/năm, thấp nhất 6,8%/năm, phổ biến ở mức 12,45%/năm. Lãi suất cho vay bằng USD của chi nhánh ngân hàng thương mại cao nhất 5,75%/năm, thấp nhấp 2%/năm, phổ biến 4 - 5,75%/năm./.

Bích Huệ