PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

09/05/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tổng thống Putin ký Nghị định Tháng Năm phát triển nước Nga đến năm 2030
Nghị định Tháng Năm do Tổng thống Nga Vladimir Putin ký ban hành ngày 7/5 xác định các mục tiêu phát triển quốc gia như: Bảo tồn dân số và hỗ trợ gia đình, giáo dục tinh thần yêu nước và thái độ trách nhiệm xã hội, tạo dựng môi trường sống thoải mái và an toàn, phúc lợi môi trường, nền kinh tế bền vững và sôi động, lãnh đạo công nghệ, chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý nhà nước và đô thị, kinh tế và xã hội…

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tổng thống Nga V.Putin ký sắc lệnh đầu tiên về kế hoạch phát triển đất nước sau nhậm chức. (Ảnh minh họa: TASS)

Ngay sau lễ nhậm chức Tổng thống nhiệm kỳ thứ năm, ngày 7/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một văn kiện quan trọng - Nghị định Tháng Năm, nhằm xác định các mục tiêu quốc gia phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2036. 

Nghị định Tháng Năm xác định các mục tiêu phát triển quốc gia như: Bảo tồn dân số và hỗ trợ gia đình, giáo dục tinh thần yêu nước và thái độ trách nhiệm xã hội, tạo dựng môi trường sống thoải mái và an toàn, phúc lợi môi trường, nền kinh tế bền vững và sôi động, lãnh đạo công nghệ, chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý nhà nước và đô thị, kinh tế và xã hội… 

Mở đầu, Nghị định nêu rõ, văn bản được ký kết với mục đích phát triển kinh tế và xã hội bền vững của đất nước, củng cố quyền điều hành chính phủ, văn hóa, các giá trị và kinh tế, tăng dân số và cải thiện mức sống.

Nghị định được Tổng thống Putin ký ban hành dựa trên các giá trị tinh thần và đạo đức truyền thống của Nga, cùng các nguyên tắc về chủ nghĩa yêu nước, ưu tiên con người, công bằng xã hội và cơ hội bình đẳng. Bên cạnh đó, các yếu tố như: Đảm bảo an ninh đất nước và an toàn công cộng, cởi mở với bên ngoài, phát triển kinh tế dựa trên cạnh tranh công bằng, tinh thần kinh doanh và sáng kiến tư nhân, hiệu quả và công nghệ cao… cũng được đề cập đến trong Nghị định.

Nghị định Tháng Năm gồm 11 đoạn, nhiều đoạn được chia thành các tiểu đoạn riêng biệt với mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể. Nghị định có hiệu lực từ ngày ký và sẽ thay thế Nghị định trước đây về mục tiêu phát triển quốc gia từ năm 2020.

Theo Điện Kremlin, Nghị định khẳng định quyết tâm đảm bảo Nga nằm trong số 10 quốc gia hàng đầu thế giới về nghiên cứu và phát triển.

Bên cạnh đó, ông Putin cũng chỉ thị giảm tỷ lệ hàng hóa và dịch vụ nhập khẩu trong GDP xuống 17% vào năm 2030 và tăng xuất khẩu phi năng lượng phi tài nguyên ít nhất 2/3 vào năm 2030 so với năm 2023.

Theo Nghị định, các nhà chức trách cũng cần đảm bảo tổng tỷ suất sinh ở Nga tăng lên 1,6 vào năm 2030 và lên 1,8 vào năm 2036. Tổng thống Nga cũng đặt nhiệm vụ hạ tỷ lệ nghèo xuống dưới 7% vào năm 2030 và dưới 5% vào năm 2036, trong đó tỷ lệ nghèo của gia đình đông con sẽ phải hạ xuống 12% vào năm 2030 và 8% vào năm 2036. Vào năm 2030 mỗi công dân Nga sẽ được có ít nhất 33 mét vuông diện tích ở, năm 2036  nâng lên thành 38 mét vuông.

Trong sắc lệnh Tổng thống V.Putin cũng chỉ thị bảo đảm tăng lương lao động tối thiểu gấp hai lần vào năm 2030 từ mức năm 2023, hay ít nhất lên 35.000 ruble/tháng...

Kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ Tổng thống lần thứ 3 vào năm 2012, ông Putin đã ký các nghị định vạch rõ các mục tiêu chính cho sự phát triển của đất nước. Tính đến ngày 7/5/2012, Tổng thống Putin đã ký 11 nghị định tương tự, bao gồm 218 chỉ thị cho các cơ quan chính phủ về mục tiêu phát triển đến năm 2020 liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, xã hội, nhân khẩu học và khoa học. Vào ngày 7/5/2018, ông Putin đã ký một nghị định mới về các mục tiêu quốc gia và mục tiêu phát triển chiến lược cho năm 2024. Tài liệu đó đã được cập nhật vào năm 2020.

Tới nay, đã có nhiều mục tiêu được hoàn thành sớm hơn dự kiến, trong đó có việc nâng mức tăng GDP để đưa nền kinh tế Nga đứng thứ 5 thế giới.

Theo dangcongsan.vn