PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

11/04/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Triển khai thí điểm mô hình cải tạo cảnh quan môi trường làng du lịch nông nghiệp nông thôn tại xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn
UBND tỉnh vừa phê duyệt Kế hoạch xây dựng mô hình thí điểm “Cải tạo cảnh quan môi trường làng du lịch nông nghiệp nông thôn tại xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn”.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Với tổng kinh phí dự kiến trên 4 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương hỗ trợ trên 2,3 tỷ đồng, ngân sách địa phương hỗ trợ tối thiểu 119 triệu đồng, còn lại là vận động, huy động nguồn lực khác, thành phố Bắc Kạn sẽ triển khai xây dựng điểm tập kết rác thải rắn tại thôn Bản Pẻn và hỗ trợ mua 6 xe đẩy rác di động, thùng rác công cộng tại thôn Bản Pẻn, Bản Bung; hỗ trợ 187 hộ dân thôn Bản Pẻn, Bản Bung mua thùng rác phân loại 3 ngăn. Tại mỗi thôn tiến hành thành lập một tổ tự quản, thu gom rác thải rắn tại các hộ gia đình đến nơi tập kết.

Mô hình cũng sẽ thực hiện hỗ trợ 100% hộ chăn nuôi của hai thôn Bản Pẻn, Bản Bung thực hiện xử lý chất thải chăn nuôi theo hướng sinh học, an toàn; hỗ trợ 100% hộ dân của hai thôn sử dụng chế phẩm sinh học xử lý chất thải nông nghiệp hữu cơ; tổ chức 5 lớp hướng dẫn kỹ thuật về xử lý, tái chế, tái sử dụng chất thải hữu cơ, chất thải nông nghiệp, phụ phẩm nông nghiệp theo nguyên lý tuần hoàn; giảm thiểu phát thải chất thải nhựa.

Cùng với đó là tiến hành cải tạo cảnh quan như bố trí trồng cây xanh, hoa và hệ thống ghế ngồi, điện chiếu sáng; xây dựng, cải tạo nâng cấp tuyến đường và các bậc lối lên xuống khu rừng mơ, đồi dứa để checkin trải nghiệm tại thôn Bản Bung; cải tạo nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng ban đêm tại làng cổ Dao đỏ của thôn Bản Bung; trang trí thiết kế các hình ảnh, hoa văn checkin tại cầu Bản Bung; xây dựng cổng chào, tiếp đón tại thôn Bản Pẻn, Bản Bung để tạo được điểm nhấn cũng như điểm để checkin khi du khách đến với hai thôn; xây dựng điểm bán hàng, trưng bày sản phẩm OCOP tại thôn Bản Pẻn...

UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố tập trung tuyên truyền sâu rộng; huy động lực lượng toàn dân tham gia tích cực công tác vệ sinh môi trường bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực; đẩy mạnh các giải pháp nâng cao ý thức trách nhiệm, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động để việc giữ gìn vệ sinh môi trường trở thành thói quen, nếp sống văn minh của mỗi công dân, hộ gia đình, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.


Cánh đồng hoa Cúc Chi của Hợp tác xã Dương Quang

Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh cho biết, môi trường là một trong những tiêu chí khó thực hiện, khó duy trì nhất trong Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới vì thực tế hiện nay, cảnh quan, không khí nông thôn đang chịu sức ép ô nhiễm ngày càng lớn và sự gia tăng dân số, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật không được xử lý triệt để, bỏ trống khâu xử lý rác thải trong chăn nuôi, sinh hoạt, sản xuất làng nghề. Đến nay, mặc dù 100% các xã trên địa bàn thành phố Bắc Kạn được đánh giá là đạt tiêu chí về môi trường, song việc duy trì kết quả đạt được cũng như cải tạo, nâng cao chất lượng tiêu chí vẫn còn là một trong những bài toán khá khó khăn trên địa bàn thành phố.

Xã Dương Quang thành phố Bắc Kạn là địa phương có nhiều tiếm năng, lợi thế để phát triển du lịch. Thời gian qua, lãnh đạo xã và các hộ dân đã có ý thức trong việc xây dựng nông thôn mới, cải tạo cảnh quan môi trường, phát triển du lịch; cụ thể như xã đã có đường hoa đào thôn Phặc Tràng, mô hình trồng hoa Ban tại thôn Bản Pẻn, cánh đồng hoa Cúc Chi thôn Nà Ỏi, mô hình sản xuất nông nghiệp sạch của Hợp tác xã Dương Quang... tuy nhiên, cảnh quan môi trường trên địa bàn xã nói chung và đặc biệt tại hai thôn Bản Pẻn, Bản Bung nói riêng vẫn chưa thực sự tạo được điểm nhấn, điểm nổi bật về cảnh quan môi trường để có thể phát triển du lịch.

Vì vậy, việc triển thực hiện mô hình thí điểm “Cải tạo cảnh quan môi trường làng du lịch nông nghiệp nông thôn tại xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn" sẽ tạo tiền đề hình thành và phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn trên địa bàn xã Dương Quang nói riêng và phát triển du lịch trên địa bàn thành phố Bắc Kạn nói chung, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội - môi trường của thành phố ngày một tiến bộ./.

BH