PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

02/11/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn mời cung cấp báo giá thuê xét nghiệm mẫu nước
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn vừa có Thông báo mời cung cấp báo giá thuê xét nghiệm mẫu nước phục vụ ngoại kiểm chất lượng nước tại một số đơn vị cấp nước sạch và một số công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn năm 2022.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Thông báo nêu rõ, thời gian nhận báo giá: Trước ngày 8/11/2022 trong giờ hành chính, gửi về địa chỉ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn, số 96, tổ 10, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Thông tin liên hệ: Ông Hà Cát Giang, Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn. Điện thoại 0209.3878276.

Lưu ý: Các nhà thầu quan tâm khi cung cấp báo giá xét nghiệm mẫu nước phải có giấy phép đăng ký kinh doanh phù hợp với gói thầu này./.

Thu Cúc