PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

17/03/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Trường Cao đẳng Bắc Kạn có nhu cầu tiếp nhận 1 chỉ tiêu viên chức
Theo Thông báo số 42/TB-CĐBK ngày 16/3/2023, Trường Cao đẳng Bắc Kạn có nhu cầu tiếp nhận 1 chỉ tiêu viên chức vào vị trí việc làm Hành chính, tổng hợp.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, đối tượng tiếp nhận là công chức, viên chức hiện đang công tác tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

Có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức lối sống trong sáng, trung thực, có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Có đủ sức khỏe để công tác.

Có 3 năm (gần nhất) được cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Không trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc đang thi hành kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền.

Còn đủ thời gian công tác từ 10 năm trở lên tính đến tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng và tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ ngạch chuyên viên - Mã số: 01.003 quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư; được cấp có thẩm quyền đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Thành phần hồ sơ gồm: Văn bản đồng ý cho chuyển công tác của cơ quan có thẩm quyền nơi viên chức đang công tác. Đơn xin thuyên chuyển công tác của viên chức. Sơ yếu lý lịch viên chức theo mẫu HS02-VC/BNV có dán ảnh và được xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi viên chức hiện đang công tác (có giá trị trong thời hạn 6 tháng). Phiếu khám sức khỏe của cá nhân do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp có giá trị trong thời hạn 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ xin chuyển công tác. Bản nhận xét đánh giá quá trình công tác 3 năm gần nhất (tính đến thơi điểm chuyển công tác) đối với viên chức của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền nhận xét, đánh giá. Bản sao chứng thực các giấy tờ sau: Quyết định tuyển dụng; quyết định bổ nhiệm vào ngạch/bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức; quyết định nâng bậc lương hiện hưởng của cấp có thẩm quyền; phiếu đánh giá, phân loại viên chức trong 3 (ba) năm liên tục gần nhất; bằng cấp, chứng chỉ đào tạo về trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; các giấy tờ ưu tiên (nếu có).

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 17/3/2023 đến 16 giờ 30 phút ngày 27/3/2023 (trong giờ hành chính). Trường hợp gửi qua đường bưu chính thì tính theo dấu công văn đến của Trường Cao đẳng Bắc Kạn chậm nhất ngày 27/3/2023.

Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Cao đẳng Bắc Kạn, số 428, đường Nguyễn Văn Tố, tổ 9, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Điện thoại: 02096.288686.

Xem chi tiết./.

DT