PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

03/03/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử bốt Khau Pàn, xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn
Năm 2023, huyện Ngân Sơn tiến hành tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử bốt Khau Pàn tại xã Đức Vân. Đây là nơi đồng chí Phùng Chí Kiên, người chiến sĩ cách mạng trung kiên, nhà quân sự kiệt xuất bị thực dân Pháp sát hại và hy sinh vào tháng 8/1941.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Những năm qua, di tích lịch sử này đã được huyện Ngân Sơn quan tâm tu bổ, tôn tạo, tuy nhiên đến nay đã xuống cấp, cần tiếp tục tu bổ, tôn tạo để bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử của di tích, trở thành điểm đến tham quan, học tập, giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.Lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn dâng hương, dâng hoa tại di tích bốt Khau Pàn nhân kỷ niệm 79 năm thành lập
Chi bộ Chí Kiên (22/9/1943 - 22/9/2022)

Theo Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và văn bản chấp thuận của UBND tỉnh, Dự án tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử bốt Khau Pàn, xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Ngân Sơn làm Chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư 2,2 tỷ đồng, từ nguồn xã hội hóa và nguồn tăng thu tiết kiệm chi ngân sách huyện Ngân Sơn. Hiện nay, huyện Ngân Sơn đang tiến hành các thủ tục lựa chọn nhà thầu để sớm thi công, hoàn thành công trình trước Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Chi bộ Chí Kiên - Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Bắc Kạn (22/9/1943 - 22/9/2023).

Được biết, từ tháng 5/2022, Tập đoàn Phương Trường An đã đến thăm và tài trợ 2 tỷ đồng cho huyện Ngân Sơn để tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử này./. 

Bích Huệ