PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

28/12/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
UBND huyện Chợ Đồn trả lời cử tri Mạc Thị Huyền, thôn Nà Cà, xã Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn
Thực hiện ýchỉ đạo của UBND tỉnh về việc giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV, UBND huyện Chợ Đồn có Công văn số 2953/UBND-VP trả lời kiến nghị của cử tri Mạc Thị Huyền, thôn Nà Cà, xã Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cụ thể, cử tri Mạc Thị Huyền, thôn Nà Cà, xã Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn phản ánh: “Hiện nay, phụ huynh có con đi học và ở bán trú tại Trường Tiểu học và THCS Nghĩa Tá phải tự mua đồ dùng (dao, thớt, bát…). Đề nghị cơ quan chức năng cho biết việc thực hiện như vậy có đúng quy định không”.

Sau khi giao cơ quan chuyên môn kiểm tra, xem xét kiến nghị của cử tri, UBND huyện Chợ Đồn trả lời như sau:

Căn cứ Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 7/12/2021 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, trong năm học 2022 - 2023, Trường Tiểu học và THCS Nghĩa Tá có tổ chức ăn bán trú tại trường; trước khi tổ chức, nhà trường đã thông báo đến các bậc phụ huynh có nhu cầu cho con ăn bán trú sẽ đóng tiền mua thiết bị, đồ dùng phục vụ ăn bán trú đối với trẻ được quy định tại phần II mục 1.1.5 quy định mức thu tối đa đối với mua sắm thiết bị, đồ dùng phục vụ bán trú đối với trẻ, học sinh tham gia lần đầu là 50.000 đồng/học sinh.

Trên cơ mức thu tối đa quy định nêu trên tại cuộc họp phụ huynh đầu năm, ngày 19/9/2022, Trường Tiểu học và THCS Nghĩa Tá đã thông qua và thống nhất với phụ huynh thu tiền mua sắm thiết bị, đồ dùng phục vụ bán trú đối với trẻ, học sinh tham gia lần đầu là 35.000 đồng/học sinh để mua sắm các thiết bị, đồ dùng thiết yếu phục vụ bán trú; số tiền này chỉ thu 1 lần đối với học sinh đầu cấp (lớp 1), không thu trong những năm học sau.

Như vậy, Trường Tiểu học và THCS Nghĩa Tá thu tiền mua sắm thiết bị, đồ dùng phục vụ bán trú đối với trẻ, học sinh ăn bán trú là thu đúng theo văn bản của HĐND tỉnh Bắc Kạn quy định./.

Dương Thái