PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

16/01/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV
UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 18/BC-UBND gửi Đoàn ĐBQH tỉnh về kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo Báo cáo, UBND tỉnh đã trả lời 4 kiến nghị của cử tri về chế độ, chính sách; 11 kiến nghị của cử tri liên quan đến lĩnh vực giao thông, xây dựng, đền bù giải phóng mặt bằng và 7 kiến nghị của cử tri về các lĩnh vực khác./.

Dương Gia Thái