PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

21/03/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Chủ động, tích cực phòng, chống sốt xuất huyết
UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai các chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết sâu rộng trên địa bàn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Ngày 20/3/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1598/UBND-VXNV chỉ đạo các sở, ngành, địa phương chủ động, tích cực phòng, chống sốt xuất huyết.

Theo đó, UBND tỉnh giao các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động phối hợp với Sở Y tế tăng cường công tác truyền thông phòng, chống sốt xuất huyết trước, trong mùa dịch; phát huy vai trò của chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và người dân tích cực tham gia vào công tác phòng, chống sốt xuất huyết. Tổ chức, triển khai các chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết sâu rộng trên địa bàn.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo và huy động các ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn, chính quyền các xã, phường, thị trấn phối hợp với ngành Y tế triển khai chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/bọ gậy đảm bảo tất cả các hộ gia đình tại vùng có dịch và có nguy cơ phải được kiểm tra, giám sát các bể, dụng cụ chứa nước, các vật dụng, đồ phế thải, nơi sinh sản của muỗi để tiến hành các biện pháp xử lý.

Sở Y tế chỉ đạo hệ thống y tế dự phòng triển khai giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn để phát hiện sớm và xử lý kịp thời, triệt để ổ dịch sốt xuất huyết tại địa phương theo hướng dẫn của Bộ Y tế; chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh đảm bảo đầy đủ thuốc, trang thiết bị, máy móc điều trị; tổ chức tốt việc thu dung, điều trị bệnh nhân, tránh tình trạng bệnh nhân không được tư vấn, cấp cứu, điều trị và chuyển tuyến kịp thời, đồng thời có kế hoạch phân tuyến điều trị, hỗ trợ tuyến dưới.

Căn cứ kế hoạch phòng, chống sốt xuất huyết năm 2023, Sở Tài chính phối hợp với Sở Y tế tham mưu cho UBND tỉnh đảm bảo kinh phí từ nguồn địa phương để chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết trước mùa dịch.

Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát, chỉ đạo công tác phòng, chống sốt xuất huyết tại các điểm nóng, các khu vực có nguy cơ bùng phát dịch, hỗ trợ tuyến dưới trong công tác phòng, chống dịch đảm bảo hiệu quả./.

Hồng Nhung