PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

18/01/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Ba Bể vững tin bước vào năm mới
Khép lại năm 2022 với nhiều chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Ba Bể đang bước vào năm Quý Mão 2023 với niềm tin, kỳ vọng vào những thành công mới.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Những gam màu tươi sáng

Năm 2022, vượt qua mọi khó khăn, huyện Ba Bể đã triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh theo Nghị quyết của Huyện ủy và HĐND huyện về nhiệm vụ năm 2022 và các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh. Kết quả các mặt công tác, các nhiệm vụ, chỉ tiêu chính trong năm cơ bản hoàn thành kế hoạch, có 34/45 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Trong năm qua, sản xuất nông, lâm nghiệp của huyện đạt được nhiều kết quả tích cực. Bình quân lương thực đầu người đạt 596 kg/năm, đạt 102,8% KH; diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa thực hiện được 20 ha, đạt 100% KH; diện tích canh tác đạt 100 triệu đồng/ha thực hiện được 460 ha, đạt 100% KH; tổng đàn đại gia súc đạt 100,02% KH, đàn dê đạt 100,09% KH, đàn lợn đạt 100,01% KH; sản lượng thịt hơi các loại xuất chuồng đạt 104% KH và tăng 193% so với cùng kỳ năm 2021; tổng sản lượng thủy sản đạt 109,8% KH; trồng mới được 590,84 ha rừng, đạt 140,7% KH.

Tổng đàn gia súc của huyện Ba Bể năm 2022 đạt 100,02% KH
(Ảnh: Đàn trâu được người dân xã Chu Hương chăn thả trên cánh đồng sau thu hoạch vụ mùa)

Các chương trình, dự án phát triển sản xuất được các địa phương triển khai có hiệu quả. Năm 2022, huyện Ba Bể có 7 sản phẩm được UBND tỉnh cấp lại chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao; 8 sản phẩm OCOP mới được công nhận đạt 3 sao.

Quyết liệt trong giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, đến thời điểm 31/12/2022, toàn huyện đã giải ngân được 101.787/187.900 triệu đồng, đạt 54% KH vốn giao, dự kiến đến thời điểm 31/1/2023 giải ngân 162.474 triệu đồng, đạt 86,5% KH.

Điểm nổi bật trong phát triển kinh tế của huyện Ba Bể năm 2022 đó chính là sự phục hồi và phát triển du lịch sau đại dịch Covid-19. Huyện đã quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá miền đất con người, sản phẩm du lịch của địa phương tới du khách trong và ngoài nước cùng với triển khai các giải pháp kích cầu du lịch hiệu quả. Trong năm, huyện đã phối hợp tổ chức các sự kiện xúc tiến tiêu thụ bí xanh thơm và sản phẩm OCOP gắn với du lịch trải nghiệm năm 2022; tổ chức thành công Tuần du lịch - di sản văn hóa Ba Bể năm 2022, đón nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và sự kiện “Sắc thu hồ Ba Bể”, qua đó thu hút khách du lịch đến với địa phương. Trong năm, lượng khách đến với khu du lịch Ba Bể tăng khá cao, đạt hơn 75 nghìn lượt (tăng hơn 55 nghìn lượt so với cả năm 2021).

Huyện Ba Bể tổ chức thành công sự kiện "Sắc thu hồ Ba Bể" với nhiều hoạt động thu hút khách du lịch đến
với địa phương (Ảnh: Đua thuyền Kayak trên hồ Ba Bể - một trong những hoạt động trong khuôn khổ sự kiện

Thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách, đến ngày 31/12/2022, toàn huyện đã thu đạt 50.442 triệu đồng, đạt 108% KH so với kế hoạch phấn đấu của huyện và đạt 131% KH so với chỉ tiêu của tỉnh giao.

Song song với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội của huyện cũng có nhiều khởi sắc. Ngành Giáo dục và Đào tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2021 - 2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 theo kế hoạch; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 100%, tốt nghiệp THPT đạt 97,38%. Duy trì bền vững phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 3 đạt 100% kế hoạch; có 8 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3, đạt 100% kế hoạch; 15/15 xã, thị trấn đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2, đạt 100% kế hoạch.

Mạng lưới y tế cơ sở được tăng cường, duy trì 100% các xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được duy trì, việc tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 được triển khai an toàn, hiệu quả.

Các hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao, truyền thông được chú trọng. Công tác tạo việc làm cho lao động được quan tâm với 1.475 lao động được tạo việc làm mới, đạt 147% KH. Thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo, toàn huyện giảm được 2,04% hộ nghèo so với đầu năm 2022. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định.

Công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được chú trọng. Huyện đã nghiêm túc tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh; tổ chức thành công Đại hội Hội Cựu Chiến binh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2027, Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025. Trong năm, toàn huyện kết nạp 139 đảng viên mới, đạt 116% kế hoạch.

Kỳ vọng vào năm mới

Những thành tựu đạt được trong năm 2022 là tiền đề, động lực cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Ba Bể vững tin bước vào năm mới, bám sát mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh, huy động có hiệu quả mọi nguồn lực nhằm phát triển kinh tế nhanh, bền vững.

Trong năm mới 2023, huyện Ba Bể phấn đấu hoàn thành các mục tiêu: Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 56 tỷ đồng; trồng rừng 415 ha; có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có thêm 8 sản phẩm trở lên được chứng nhận OCOP đạt 3 sao; thành lập mới 3 hợp tác xã; tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản đạt trên 90%; tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn tại trung tâm huyện 100%, tại nông thôn 50%; 2 trường học đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT trên 90%; số lao động được dạy nghề và giải quyết việc làm 1.000 người; giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều 2% - 2,5%; thu hút khách du lịch 140 nghìn lượt…

Người dân xã Yến Dương chăm sóc cây giống lâm nghiệp, chuẩn bị cây giống phục vụ trồng rừng năm 2023

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, tại Nghị quyết của Huyện ủy và HĐND huyện về nhiệm vụ năm 2023, huyện Ba Bể đã xác định rõ những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trên từng lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh, nội chính, xây dựng đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể. Trên cơ sở đó, ngay từ cuối tháng 12/2022, UBND huyện Ba Bể đã quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2023 cho các đơn vị, địa phương trên địa bàn tổ chức thực hiện.

Vui xuân mới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Ba Bể đang quyết tâm bước tiếp chặng đường mới, gặt hái thêm nhiều thành công trong năm Quý Mão 2023, hoàn thành mục tiêu đã đề ra, đưa địa phương phát triển bền vững./.

Hương Dịu