PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

10/01/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bạch Thông: Nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt kế hoạch
Chiều 9/1, huyện Bạch Thông tổ chức tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương năm 2022
được khen thưởng

Trong năm 2022, huyện Bạch Thông thực hiện 23/26 chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch, trong đó thu ngân sách đạt 112,8% kế hoạch; trồng rừng đạt 113% kế hoạch; tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm 5,4%; tỷ lệ Gia đình văn hóa đạt 108% kế hoạch; tỷ lệ thôn, tổ dân phố đạt “Khu dân cư văn hóa” đạt 107,8% kế hoạch; giải quyết việc làm cho 727 lao động, đạt 103,8% kế hoạch; kết nạp 92 đảng viên mới, đạt 102% kế hoạch. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được quan tâm; tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được đảm bảo…

Nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2023, đồng chí Đỗ Thị Hiền - Bí thư Huyện ủy đề nghị, ngành chuyên môn, các xã vùng trọng điểm cam, quýt của huyện cần quan tâm cải tạo diện tích cam quýt già cỗi. Chú trọng phát triển vật nuôi bản địa, tiếp tục triển khai có hiệu quả các dự án liên kết theo chuỗi giá trị. Cùng với đó là phát triển trồng cây gỗ lớn, tỉa thưa rừng trồng nhằm nâng cao giá trị. Rà soát, hỗ trợ các hợp tác xã mở rộng quy mô sản xuất. Tập trung chỉ đạo thu ngân sách, giải ngân vốn xây dựng cơ bản ngay từ những tháng đầu năm. Quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục, công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. Có giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, đẩy mạnh hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm, tư vấn xuất khẩu lao động.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng lưu ý huyện cần phát triển, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch. Quan tâm thực hiện tốt công tác quản lý, đảm bảo an toàn hành lang giao thông. Thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương, công tác tuyển quân; công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Quan tâm công tác xây dựng đảng, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, trách nhiệm công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thường xuyên quan tâm làm tốt công tác kiểm tra, giám sát trong đảng. Ủy ban MTTQ và các đoàn thể không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tích cực hướng về cơ sở để tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên tích cực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương năm 2022 đã được khen thưởng./.

Thu Trang