PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

01/12/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể trả lời kiến nghị về bàn giao đất chưa sử dụng tại Dự án tái định cư Đồn Đèn cho địa phương quản lý
Trước Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa X, cử tri Trần Thị Môn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Khang Ninh, huyện Ba Bể kiến nghị: “Dự án khu tái định cư Đồn Đèn đã thực hiện xong và bàn giao một phần đất cho các hộ dân sử dụng, hiện nay vẫn còn một phần diện tích đất chưa sử dụng. Đề nghị xem xét bàn giao lại cho địa phương quản lý”.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tại Công văn số 178/BQLVQG-BTĐNN ngày 30/11/2023, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể có ý kiến trả lời như sau:

Hiện nay, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tiến hành thu thập các hồ sơ, tài liệu của Dự án tái định canh, định cư Đồn Đèn - Khuổi Luông vùng đệm Vườn Quốc gia Ba Bể để bàn giao cho địa phương quản lý. Tuy nhiên, do hiện nay, các thửa đất đã có sự thay đổi về chủ sử dụng đất, không theo phương án phân chia đất đai được phê duyệt, các hồ sơ, tài liệu thu thập được rất ít, chưa đầy đủ. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ xin cấp có thẩm quyền xem xét cấp kinh phí để thực hiện đo đạc và tiếp tục thu thập hồ sơ, tài liệu liên quan để bàn giao nguyên trạng dự án cho địa phương quản lý đảm bảo theo đúng quy định./.

DT