PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

02/04/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Báo Bắc Kạn điện tử thay đổi tên miền từ ngày 1/4/2024
Thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia và nhiệm vụ chuyển đổi số báo chí, từ ngày 1/4/2024, trang báo Bắc Kạn điện tử chính thức chuyển sang sử dụng tên miền mới là https://baobackan.vn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Ngày 3/6/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg về “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, trong đó quy định: “Chuyển đổi toàn bộ mạng Internet Việt Nam sang ứng dụng địa chỉ giao thức Internet thế hệ mới (Ipv6). Dịch vụ trực tuyến của các cơ quan nhà nước, báo điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, giáo dục, y tế, thương mại điện tử của Việt Nam sử dụng tên miền quốc gia (.vn)”.

Nhằm chuẩn hóa hoạt động, thực hiện chuyển đổi số báo chí, được sự chấp thuận của Thường trực Tỉnh ủy Bắc Kạn cùng Bộ Thông tin và Truyền thông, Báo Bắc Kạn đổi tên miền trang Báo Bắc Kạn online từ địa chỉ https://baobackan.com.vn sang tên miền mới là: https://baobackan.vn từ 12h ngày 1/4/2024.

Tên miền cũ vẫn được duy trì trong thời gian 3 tháng. Mọi truy cập vào tên miền cũ https://baobackan.com.vn sẽ được điều hướng sang tên miền mới là https://baobackan.vn./.

Thu Trang