PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

09/04/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Ban Dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cụ thể, cử tri tỉnh Bắc Kạn và thành phố Hà Nội kiến nghị:

“Xem xét có chính sách hỗ trợ tiền tuất hằng tháng đối với con liệt sĩ khi hết tuổi lao động”.

“Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu mở rộng đối tượng được nhận trợ cấp hằng tháng đến con liệt sĩ đã hết tuổi lao động và có hoàn cảnh khó khăn”.

Theo đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến trả lời tại Công văn số 1154/BLĐTBXH-VP ngày 21/3/2024 như sau:

Về nguyên tắc, việc xác định thân nhân của người có công với cách mạng để giải quyết trợ cấp tiền tuất hằng tháng dựa trên quan hệ huyết thống và quan hệ nuôi dưỡng. Cụ thể, thân nhân của người có công với cách mạng được hưởng trợ cấp là những đối tượng mà người có công với cách mạng (nếu còn sống) phải có trách nhiệm nuôi dưỡng, bao gồm: Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng và con dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học. Việc xác định đối tượng thụ hưởng như vậy nhằm đảm bảo sự cân đối trong tổng thể chính sách xã hội nói chung. Do đó, về cơ bản, đối với con liệt sĩ từ đủ 18 tuổi trở lên mà không tiếp tục đi học (bao gồm cả trường hợp hết tuổi lao động) thì không thuộc diện giải quyết trợ cấp tiền tuất hằng tháng.

Tuy nhiên, chính sách ưu đãi người người có công với cách mạng đã có những quy định chế độ ưu đãi hơn so với các chính sách xã hội khác. Tại khoản 2 Điều 125 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng quy định con liệt sĩ từ đủ 18 tuổi trở lên trong một số trường hợp được xem xét giải quyết trợ cấp tiền tuất hằng tháng gồm: Con bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng từ nhỏ, sau khi đủ 18 tuổi nếu tổn thương cơ thể từ 61% trở lên; con bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng sau khi đủ 18 tuổi nếu tổn thương cơ thể từ 61% trở lên và không có thu nhập hằng tháng hoặc thu nhập hằng tháng thấp hơn 0,6 lần mức chuẩn.

Như vậy, không có cơ sở để giải quyết trợ cấp tiền tuất hằng tháng cho toàn bộ con liệt sĩ đã đủ 18 tuổi trở lên (bao gồm cả trường hợp hết tuổi lao động)./.

DT