PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

22/03/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị của tỉnh Bắc Kạn
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có văn bản trả lời tỉnh Bắc Kạn kiến nghị về chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cụ thể, tại Văn bản số 1116/BLĐTBXH-VBHXH ngày 20/3/2024, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã trả lời về nội dung kiến nghị nghiên cứu giao chỉ tiêu đối với tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội trên lực lượng lao động trong độ tuổi của các tỉnh miền núi, vùng khó khăn thấp hơn mặt bằng chung so với cả nước như sau:

Về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 3/8/2018 và Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 19/5/2022, theo đó UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ các nguyên tắc, chỉ tiêu, tiêu chí và phương pháp xây dựng chỉ tiêu được ban hành kèm theo 2 Nghị quyết nêu trên để thực hiện. Theo hướng dẫn về tiêu chí và phương pháp xác định thì UBND các cấp dựa trên tình hình thực hiện, thực tiễn tại địa phương để xây dựng chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội phù hợp với từng địa phương trình HĐND cùng cấp đưa vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm./.

DT