PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

30/01/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Cấm một số phương tiện giao thông khu vực xung quanh hồ Ba Bể từ 31/1 đến hết 8/2/2024
Trong các ngày từ 31/1 đến hết ngày 8/2/2024, từ thị trấn Chợ Rã đi Nam Cường hoặc thị trấn Bằng Lũng theo hướng ĐT.258 qua ĐT.254 và ngược lại sẽ cấm một số loại phương tiện lưu thông qua tuyến đường đang thi công thuộc Dự án xây dựng hạ tầng giao thông khu vực xung quanh hồ Ba Bể.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công đường vòng quanh hồ Ba Bể

UBND tỉnh vừa có văn bản đồng ý phương án tổ chức phân luồng giao thông đoạn tuyến Km105+00 - Km108+00, ĐT.254 phục vụ thi công hạng mục thảm bê tông nhựa thuộc Dự án xây dựng hạ tầng giao thông khu vực xung quanh hồ Ba Bể theo đề xuất của Sở Giao thông vận tải.

Theo đó, từ thị trấn Chợ Rã đi Nam Cường hoặc thị trấn Bằng Lũng theo hướng ĐT.258 qua ĐT.254 và ngược lại sẽ cấm tất cả các loại phương tiện, trừ xe thô sơ, xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp và người đi bộ lưu thông qua tuyến đường đang thi công đoạn từ Km105+00 - Km108+00 ĐT.254 từ 08h đến 11h 30 và từ 13h đến 17h 30 trong các ngày từ 31/1/2024 đến hết 8/2/2024.

Trong thời gian tạm cấm nêu trên, các phương tiện lưu thông từ thị trấn Chợ Rã đi Nam Cường hoặc thị trấn Bằng Lũng theo hướng ĐT.258 đến nút giao Km36+400 ĐT.258 rẽ trái vào ĐT.257B (đường đi Đồn Đèn) đến nút giao Km0+00 ĐT.257B giao với đường QL.3B (Km178+00, xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn) rẽ phải vào QL.3B, đi tiếp đến thị trấn Bằng Lũng đến nút giao Km185+900 QL.3B rẽ phải vào Km70+300 ĐT.254 (xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn) đi tiếp đến xã Nam Cường và ngược lại.

Các phương tiện xe máy, xe đạp và người đi bộ lưu thông đến khu vực đang thi công tuyệt đối tuân thủ theo quy tắc, chỉ dẫn của các biển báo hiệu, lực lượng điều tiết khống chế, đảm bảo an toàn giao thông tại hiện trường.

Sơ đồ phân luồng giao thông:

Thu Cúc