PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

28/11/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 tăng 0,5% so với tháng trước
Giá thuốc và dịch vụ y tế tăng mạnh theo Thông tư số 22/2023/TT-BYT của Bộ Y tế dẫn đến Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2023 tăng so với tháng 10 ở mức 0,5%.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Nhóm hàng dịch vụ khám sức khỏe tăng mạnh trong tháng 11/2023
(Ảnh: Cửa hàng bán lẻ thuốc tại thành phố Bắc Kạn)

Cục Thống kê tỉnh cho biết, Chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tháng 11/2023 so với tháng 10 tăng 0,50%, trong 11 nhóm hàng hóa dịch vụ tiêu dùng chính có 5 nhóm tăng giá so với tháng trước, 2 nhóm giảm giá và 4 nhóm giữ giá bằng với tháng trước. Trong 5 nhóm hàng tăng giá thì nhóm thuốc và dịch vụ y tế là nhóm có chỉ số tăng mạnh nhất so với tháng trước với mức tăng 12,39%, cụ thể tăng chủ yếu ở nhóm dịch vụ y tế (tăng 18,06%).

Nguyên nhân tăng là do trong tháng cập nhật giá các mặt hàng dịch vụ y tế theo Thông tư số 22/2023/TT-BYT ngày 17/11/2023 của Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp. Theo đó, giá ở nhóm hàng dịch vụ khám sức khỏe tăng nên đã ảnh hưởng đến chỉ số chung nhóm này tăng.

So với cùng kỳ năm trước, Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2023 tăng 6,19%. Trong 11 nhóm hàng chính có 9 nhóm hàng tăng giá, riêng nhóm hàng giao thông giảm 1,15% so với cùng kỳ năm trước. Nhóm hàng tăng giá nhiều nhất là nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 26,36%.

So với tháng 12/2022, CPI tháng 11/2023 tăng 6,07%, trong 11 nhóm hàng chính có 10 nhóm tăng giá và 1 nhóm giữ nguyên giá. Các nhóm hàng có mức tăng cao nhất đó là nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 26,37%; nhóm hàng dịch vụ y tế tăng 13,81%; nhóm ăn uống ngoài gia đình tăng 5,06%; nhóm hàng hoá khác tăng 2,81%...

Chỉ số giá bình quân 11 tháng năm 2023 so với cùng kỳ tăng 6,28%, trong 11 nhóm hàng chính có 1 nhóm giảm giá và 10 nhóm tăng giá. Nhóm giao thông giảm mạnh với mức giảm 2,76%. Nhóm hàng có mức tăng cao nhất là nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 20,73 % so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số giá vàng tháng 11/2023 tăng 3,26% so với tháng trước và tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá vàng bình quân 11 tháng năm 2023 tăng 4,55% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số giá đôla Mỹ tháng 11/2023 tăng 0,04% so với tháng trước và giảm 1,02% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá đôla Mỹ bình quân 11 tháng năm 2023 tăng 2,13% so với cùng kỳ năm trước./.

BH