PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

22/11/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình làm việc với Sở Tài chính
Chiều 21/11, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình có buổi làm việc với Sở Tài chính về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Toàn cảnh buổi làm việc

Từ đầu năm đến nay, Sở Tài chính đã tham mưu xây dựng, trình ban hành 11 văn bản quy phạm pháp luật (QPPL); phối hợp với Sở Xây dựng tham mưu xây dựng trình 1 nghị quyết của HĐND tỉnh; xây dựng và chuẩn bị tốt nội dung các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết ... phục vụ các kỳ họp HĐND tỉnh, đồng thời tham gia ý kiến vào nhiều dự thảo văn bản QPPL khác do các ngành khác tham mưu liên quan đến lĩnh vực Sở quản lý, trình HĐND tỉnh, UBND tỉnh xem xét, ban hành.

Thực hiện công tác quản lý, điều hành ngân sách nhà nước (NSNN), ngay từ đầu năm, Sở đã chủ động xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động về nâng cao hiệu quả quản lý tài chính - ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2022. Phối hợp kịp thời với cơ quan thuế trong công tác tham mưu chỉ đạo thực hiện các giải pháp thu NSNN trên địa bàn, xử lý nợ thuế và chống thất thu NSNN. Tham mưu cho UBND tỉnh điều hành chi NSNN chặt chẽ, đảm bảo theo đúng dự toán, đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, chính trị của các đơn vị sử dụng ngân sách. Tính đến ngày 15/11, tổng thu NSNN trên địa bàn đạt 687.041 triệu đồng, trong đó thu nội địa được 662.137 triệu đồng, đạt 90% dự toán Trung ương giao. Chi ngân sách địa phương được 5.152.182 triệu đồng, đạt 78% dự toán.

Theo Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 14/1/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, Sở Tài chính được giao chủ trì thực hiện 4 nhiệm vụ. Đến thời điểm này, đơn vị đã cơ bản hành thành 3/4 nhiệm vụ; còn 1 nhiệm vụ đang thực hiện chưa đến hạn phải hoàn thành.

Công tác tài chính đầu tư, quản lý công sản, giá và tài chính doanh nghiệp được đơn vị triển khai thực hiện tốt. Sở đã phối hợp với các chủ đầu tư thực hiện thẩm tra và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán được 21 dự án, công trình, hạng mục công trình hoàn thành; quản lý tốt nguồn vốn vay và trả nợ của chính quyền địa phương; tham mưu thực hiện trả lãi, gốc các dự án ODA vay lại đầy đủ và đúng thời gian quy định; tham mưu thực hiện rà soát, sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất theo đúng quy định; tham mưu bán tài sản công, bán tài sản do Cục Thi hành án chuyển giao; thẩm định phương án giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng…

Ngoài ra, đơn vị thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra; công tác cải cách hành chính, tổ chức và xây dựng đơn vị. Từ đầu năm đến nay, không có công dân đến kiến nghị, phản ánh cũng như không có phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo gửi đến Sở Tài chính…

Bên cạnh những kết quả đạt được, Sở Tài chính đã báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc của đơn vị trong công tác thẩm định, tổng hợp dự toán đầu năm, quản lý tài sản công; bất cập trong việc mua sắm tập trung, quản lý tài sản nhà văn hóa thôn; khó khăn trong việc thẩm định giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ, thẩm định giá đất cụ thể…

Nhân dịp này, Sở Tài chính kiến nghị với UBND tỉnh một số nội dung: Sớm kiện toàn chức danh Phó Giám đốc Sở còn thiếu và chỉ đạo hoàn thành công tác tổ chức thi tuyển công chức năm 2022 để bổ sung nhân lực làm việc cho các cơ quan, đơn vị; tổ chức các hội nghị chuyên đề để giải quyết dứt điểm các tồn tại trong quản lý vốn NSNN từ những giai đoạn trước để lại; cho phép điều chỉnh danh mục mua sắm tập trung…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng, tinh thần trách nhiệm của tập thể đơn vị Sở Tài chính trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua; chia sẻ với đơn vị những khó khăn hiện nay.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Tài chính tiếp tục tham mưu UBND tỉnh quản lý, điều hành ngân sách chủ động, chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, theo đúng quy định và trong phạm vi dự toán được giao. Mỗi lĩnh vực công tác cần có sự quan tâm nhiều hơn nữa. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ. Quan tâm chăm lo tốt đời sống của cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị…

Chủ tịch UBND tỉnh nhất trí với những đề xuất, kiến nghị của Sở Tài chính; đồng thời có những định hướng, gợi mở cho Sở Tài chính tháo gỡ những vướng mắc trong thời gian tới./.

Hương Dịu