PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

01/04/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Có 7 tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đề nghị biểu dương cấp Trung ương năm 2024
Theo kết quả xét chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cấp tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết, Hội đồng xét chọn của tỉnh đã lựa chọn được 7 tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu đề nghị các hình thức biểu dương cấp Trung ương.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Ngày 13/3/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (cơ quan thường trực Hội đồng xét chọn) đã tổ chức họp Hội đồng xét chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cấp tỉnh để lựa chọn các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu đề nghị các hình thức biểu dương cấp Trung ương.

Trên cơ sở 20 tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu do các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc giới thiệu, Hội đồng đã xét chọn và đề nghị các hình thức biểu dương cho 7 tập thể, cá nhân sau:

Gương điển hình để tôn vinh trong Chương trình Giao lưu “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng” là anh Đặng Hành Dũng, Bí thư Chi đoàn thôn Phiêng Phàng, Giám đốc Hợp tác xã cá hồi - cá tầm Pù Lầu, xã Yến Dương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

Gương điển hình để xây dựng phim ngắn, phim tài liệu biểu dương các điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Ông Chu Quang Phúc, hội viên hội Nông dân thôn Nà Cọ, xã Đồng Thắng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

5 gương điển hình để tham gia triểm lãm các chuyên đề phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”: 

Tập thể Chi bộ Trường Tiểu học Cao Kỳ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

Ông Đoàn Văn Thái, thôn Pác Thiên, xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

Ông Hà Đức Định, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Nông Thượng, Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Bà Bế Thị Châm, Bí thư Đoàn thị trấn Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

Bà Lý Thị Lam, đảng viên, giáo viên Trường TH&THCS xã Quang Phong, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn./.

BH