PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

16/01/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản
Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn ban hành thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản xe ô tô.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, yêu cầu đối với hồ sơ đề xuất của tổ chức bán đấu giá bao gồm:

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá: Có trụ sở hoặc chi nhánh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Số lượng đấu giá viên: Tối thiểu 2 đấu giá viên (bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề đấu giá kèm theo, thời gian chứng thực không quá 6 tháng).

Thời gian hoạt động từ 1 năm trở lên.

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả: Yêu cầu trong phương án phải nêu cụ thể phương thức, hình thức, địa điểm và dự kiến thời gian bán đấu giá tài sản.

Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: Bản mô tả năng lực kinh nghiệm. Trong đó đã đấu giá thành công tối thiểu 2 tài sản là ô tô (có phô tô Hợp đồng kèm theo).

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản: Tổ chức phải đề xuất cụ thể trong hồ sơ đề xuất đối với trường hợp bán đấu giá thành và không thành (đề xuất phải phù hợp với quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính).

Thời gian nhận hồ sơ trực tiếp: Từ 7h30 ngày 13/1/2023 đến 17h ngày 18/1/2023 (trong giờ hành chính).

Địa điểm nộp hồ sơ: Văn phòng cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn, tổ 7, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Thông tin chi tiết tại tệp đính kèm./.

Dương Gia Thái