PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

24/01/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình vừa ký ban hành Quyết định số 42/QĐ-UBND công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo Quyết định, Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022 là 89,07%. Chỉ số hài lòng cụ thể ở từng lĩnh vực như sau:

Lĩnh vực đất đai: 88,60%

Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp: 92,94%

Lĩnh vực bảo vệ thực vật, chăn nuôi thú y và thủy lợi: 86,29%

Lĩnh vực xây dựng: 91,27%

Lĩnh vực lao động – thương binh và xã hội: 84,41%

Lĩnh vực tư pháp - hộ tịch: 90,42%.

Xem chi tiết./.

Bích Huệ