PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

07/12/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Y tế
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình ký ban hành Quyết định số 2300/QĐ-UBND ngày 7/12/2023 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, có 6 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài chính y tế, gồm: 3 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; 3 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Có 6 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo hiểm y tế thuộc thẩm quyền giải quyế t của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế căn cứ danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung ban hành kèm theo Quyết định để xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính./.

Đồng Vân