PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

22/05/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Công nhận kết quả Cuộc thi “Tìm hiểu về an toàn giao thông trên nền tảng giao thông số” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2024
Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Phó Trưởng ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh vừa ký Quyết định số 15/QĐ-BATGT ngày 20/5/2024 công nhận kết quả 9 tập thể và 80 cá nhân đạt giải Cuộc thi “Tìm hiểu về an toàn giao thông trên nền tảng giao thông số” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2024.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

9 tập thể đạt giải gồm:

Đối với đối tượng dự thi là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang của tỉnh:

Giải Nhất: Trường TH Nà Phặc.

Giải Nhì: Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn.

Giải Ba: Trường THCS & THPT Nà Phặc.

Đối tượng dự thi là học sinh (tiểu học, THCS, THPT):

Giải Nhất: Trường THPT Ba Bể.

Giải Nhì: Trường THCS & THPT Nà Phặc; Trường THPT Bắc Kạn.

Giải Ba: Trường THPT DTNT Bắc Kạn; Trường THCS Huyền Tụng; Trường THCS Yến Lạc.

Đối với 80 cá nhân đạt giải bao gồm các khối đối tượng dự thi là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang của tỉnh; đối tượng dự thi là học sinh (tiểu học, THCS, THPT); đối tượng dự thi là Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Xem danh sách./.

BH