PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

23/05/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đẩy nhanh tiến độ các dự án, đảm bảo tỷ lệ giải ngân theo cam kết
Hiện nay, các chủ đầu tư, các đơn vị thi công tăng cường nhân lực, vật lực, tích cực đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, dự án, phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công quý II đạt 36,9%, cả năm 2024 đạt hơn 95%.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án lớn, trọng điểm

Xác định việc đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm có ý nghĩa rất lớn, không chỉ góp phần tạo ra những không gian phát triển mới, động lực mới, diện mạo mới cho các địa phương trong toàn tỉnh mà còn góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã luôn quan tâm sát sao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án.

Tỉnh đã thành lập Tổ công tác giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các dự án đầu tư công do cấp tỉnh quản lý, đồng thời yêu cầu các địa phương tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận để có mặt bằng sạch. Tỉnh đã tập trung nguồn lực, ưu tiên bố trí vốn cho các công trình, dự án, đặc biệt là các công trình dự án giao thông trọng điểm, mang tính liên kết vùng, các công trình hạ tầng xã hội; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các ngành, địa phương, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai và thực hiện tốt việc thanh, quyết toán đối với phần khối lượng công việc đã hoàn thành. Lãnh đạo tỉnh thường xuyên kiểm tra thực tế tại hiện trường thi công, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; yêu cầu các đơn vị thi công tập trung nguồn lực, nhân lực, vật tư để đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo tiến độ.

Đối với Dự án xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, tỉnh Tuyên Quang được tỉnh xác định là dự án trọng tâm của nhiệm kỳ, lãnh đạo tỉnh đã đặc biệt quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Các địa phương liên quan, chủ đầu tư và nhà thầu thi công đã phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, phấn đấu sớm đưa công trình vào khai thác, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian sớm nhất. Đến thời điểm này, đoạn tuyến Bắc Kạn - hồ Ba Bể (Km0 - Km37+00) luỹ kế giá trị thực hiện đạt 73,71% tổng giá trị xây lắp; đoạn tuyến kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang đang triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu xây lắp, dự kiến khởi công trong quý II/2024.


Đoạn tuyến Bắc Kạn - hồ Ba Bể dự kiến bàn giao đưa vào khai thác, sử dụng trong quý III/2024

Dự án đường cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn, UBND tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo khẩn trương thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng. Dự án cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng, đoạn qua tỉnh Bắc Kạn hiện đã lựa chọn xong đơn vị tư vấn và đang triển khai lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

Các dự án trọng điểm của tỉnh đang được triển khai tích cực, đảm bảo tiến độ thi công và giải ngân nguồn vốn. Một số vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng do một số hộ dân chưa bàn giao mặt bằng và các công trình hạ tầng kỹ thuật đã được chủ đầu tư, nhà thầu thi công và các địa phương cam kết giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Đảm bảo cam kết giải ngân vốn đầu tư công

Tuy nhiên vẫn còn một số dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, chưa bảo đảm tiến độ được phê duyệt. Qua tìm hiểu được biết, một số dự án cơ bản đã hoàn thành khối lượng thi công, chủ đầu tư đang thực hiện các bước thanh toán vốn đầu tư nên đến thời điểm báo cáo tỷ lệ giải ngân đạt thấp. Ví dụ như một số dự án giao thông như: Đường liên thôn Phiêng Giản (xã Phúc Lộc) - Lủng Pjầu (Yến Dương); đường Nghiên Loan - Cổ Linh; đường từ trung tâm xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn đến xã Thành Công, huyện Nguyên Bình (Cao Bằng) đã hoàn thành và bàn giao đưa vào khai thác sử dụng; tuyến đường Quảng Bạch - Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn phải điều chỉnh nhiều lần, kéo dài thời gian thực hiện…


Đường từ trung tâm xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn đến xã Thành Công, huyện Nguyên Bình (Cao Bằng)
đã đưa và sử dụng

Năm 2024, tổng kế hoạch đầu tư công của Bắc Kạn là 2.430.697 triệu đồng. Đến ngày 17/5, toàn tỉnh giải ngân được 410 tỷ đồng, đạt 19% kế hoạch, trong đó vốn đầu tư ngân sách địa phương giải ngân đạt 20%, vốn ngân sách trung ương đạt 18,5%; giá trị giải ngân tăng 67 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023.

Để đạt tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý II/2024 đạt 36,9% theo kế hoạch, UBND tỉnh vừa có Công văn yêu cầu các đơn vị, địa phương, chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công tất cả các nguồn vốn, đặc biệt là các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp. Đồng thời giao Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính đôn đốc các chủ đầu tư giải ngân kế hoạch vốn; chủ động rà soát, tham mưu điều chuyển vốn giữa các dự án chậm giải ngân hoặc không có khả năng giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, có nhu cầu bổ sung vốn theo quy định.../.

Thu Cúc