PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

25/12/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đề án 06 - điểm sáng của chuyển đổi số
Qua 2 năm triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06) trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều thành tựu, góp phần phát triển toàn diện mọi mặt đời sống xã hội.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Triển khai đồng bộ, quyết liệt

Người dân thực hiện thủ tục cấp thẻ CCCD tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, tham mưu cho UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh, nhất là làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Đề án 06 tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; phối hợp làm sạch dữ liệu dân cư đảm bảo đúng, đủ, sạch, sống; cấp căn cước công dân (CCCD), đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử; triển khai thực hiện các Mô hình điểm Đề án 06. Quá trình triển khai thực hiện đã có nhiều phương pháp, cách làm hay để thực hiện có hiệu quả phục vụ các nhóm tiện ích của Đề án đề ra; huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện, đây là yếu tố then chốt, quyết định sự thành công, hoàn thành nhiệm vụ của Chính phủ đề ra.

Tính đến ngày 15/6/2023, tỉnh Bắc Kạn đã hoàn thành triển khai 25/25 dịch vụ công thiết yếu thuộc Đề án 06; triển khai 100% dịch vụ công thiết yếu thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết theo quy định tại Quyết định 422/QĐ-TTg ngày 4/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Đến ngày 18/6/2023, Bắc Kạn được Bộ Công an ghi nhận cơ bản hoàn thành chỉ tiêu thu nhận cấp CCCD cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn. Công tác an ninh, an toàn các thiết bị kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, công tác giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo. Cải cách hành chính chuyển biến từ trạng thái thủ công giấy tờ sang giao dịch trên môi trường điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho chính người dân và doanh nghiệp, góp phần thực hiện Chính phủ số, công dân số, xã hội số.

Các đơn vị, địa phương đã có nhiều biện pháp, vận dụng sáng tạo, phù hợp với tình hình địa bàn như việc mở Chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”; mô hình “Ngày thứ hai không giấy và không dùng tiền mặt” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh; mô hình “Ngày dịch vụ công trực tuyến”, “Ngày không giấy hẹn” của 8 huyện, thành phố. Công an tỉnh thực hiện cao điểm hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2 tại nhà họp thôn, chợ, các địa điểm tổ chức sự kiện, lễ hội... Số công dân trên địa bàn tỉnh đã kích hoạt tài khoản định danh điện tử chiếm 58% so với công dân đã được cấp CCCD. Bộ phận Một cửa UBND các xã, thị trấn, Tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn người dân trực tiếp thao tác nộp hồ sơ trực tuyến (không làm thay, làm hộ người dân) để người dân tiếp cận, biết và hướng dẫn người thân thực hiện, tiếp cận mục tiêu chuyển đổi số.

Nhiều tiện ích phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Nhiều ứng dụng trên nền tảng khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được triển khai mạnh mẽ như đăng ký cư trú trực tuyến, đăng ký phương tiện giao thông, đăng ký và kê khai thuế trực tuyến, cấp thẻ bảo hiểm y tế, cập nhật dữ liệu tiêm chủng vắc xin Covid-19, trợ cấp cho người dân và chủ cơ sở kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Khi thực hiện các thủ tục này, thông tin công dân đã được khai thác và đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nên đảm bảo chính xác, chia sẻ nhanh chóng, thuận tiện cho công dân khi thực hiện các giao dịch và hạn chế tối đa việc công dân phải đến trụ sở để giải quyết các thủ tục hành chính.

Đến nay, hầu hết các ngân hàng đều đã sử dụng chức năng tích hợp thông tin cá nhân thông qua QR code trên CCCD của khách hàng; đồng thời sử dụng chức năng tích hợp thông tin cá nhân thông qua ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID mức 2 để đối chiếu thông tin nơi cư trú, thành viên khác trong hộ gia đình thay thế cho sổ hộ khẩu. Các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng CCCD gắn chip. Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục và Đào tạo đã được triển khai thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an. Hệ thống hóa đơn điện tử được các cá nhân, hộ kinh doanh đón nhận và đánh giá cao, triển khai đúng tiến độ kế hoạch của Tổng cục Thuế. Đến nay, toàn tỉnh đã có 368 doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử...

Việc thực hiện dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp trên môi trường điện tử; ứng dụng công nghệ thông tin nhóm tiện ích phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và hoàn thiện xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành trên địa bàn tỉnh đã góp phần giải quyết thủ tục hành chính cho người dân nhanh chóng, hiệu quả, từng bước nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp và phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước trên địa bàn.

Có thể nói, những kết quả đạt được sau 2 năm triển khai thực hiện Đề án 06 có ý nghĩa rất quan trọng và là điểm sáng trong chuyển đổi số của tỉnh, mở ra nhiều cơ hội để thúc đẩy xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số trong thời gian tới./.

Thu Trang