PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

01/12/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Điểm hoạt động nổi bật của lãnh đạo tỉnh trong tuần, từ 27/11 - 1/12/2023
Trong tuần từ 27/11 - 1/12/2023, các đồng chí lãnh đạo tỉnh tiếp tục kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương trong tỉnh và tham dự, chỉ đạo nhiều cuộc họp, hội nghị quan trọng.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương

* Làm việc với lãnh đạo huyện Na Rì về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các Chương trình MTQG, giải ngân vốn đầu tư công, các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn huyện ngày 27/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền các cấp trong chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ, tuy nhiên, còn nhiều chỉ tiêu kế hoạch chưa đảm bảo tiến độ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong thời gian tới, lãnh đạo huyện Na Rì và các xã tập trung chỉ đạo quyết liệt, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra, đặc biệt tập trung vào những chỉ tiêu, kế hoạch còn đạt thấp hoặc chưa đạt; bố trí cán bộ tăng cường để kịp thời hoàn thành các nhiệm vụ. Tập trung sản xuất vụ đông xuân, tích cực phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi. Tập trung thực hiện hiệu quả, đảm bảo chất lượng các Chương trình MTQG. Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường, thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, đặc biệt là quản lý đất đai dự án ngoài ngân sách, các dự án khai thác khoáng sản. Đẩy nhanh tiến độ lập và thẩm định quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư về thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng... để thu hút đầu tư vào huyện.

Là địa bàn có nhiều tiềm năng phát triển du lịch, đề nghị huyện phối hợp với các sở, ngành liên quan quan tâm xây dựng, nâng cấp các điểm du lịch để thu hút du khách, làm tốt công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể; quan tâm thực hiện tốt công tác phòng chống dịch; chỉ đạo quyết liệt các địa phương thực hiện chuyển đổi số, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức các xã và người dân về chuyển đổi số. Tập trung xây dựng chỉ tiêu kế hoạch năm 2024...

* Ngày 28/11, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình cùng đoàn công tác của tỉnh đã đi kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các Chương trình MTQG, giải ngân vốn đầu tư công, các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn huyện Pác Nặm.

Sau khi nghe báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ và ý kiến trao đổi của các đại biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của huyện Pác Nặm trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, nhất là trong công an an sinh xã hội, giảm nghèo đã có nhiều cố gắng.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho rằng, so với các địa phương khác, Pác Nặm vẫn còn rất nhiều khó khăn, hạn chế. Thời gian tới, huyện cần nỗ lực hơn nữa, phát huy tốt những kết quả đã đạt được, đồng thời chủ động khai thác, tận dụng hiệu quả, tối đa những tiềm năng, lợi thế khác biệt của địa phương. Trên cơ sở bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, Pác Nặm cần định hướng và nhân rộng các mô hình phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp có giá trị kinh tế cao; đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát hơn, quyết liệt hơn để thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó đặc biệt chú trọng công tác giảm nghèo bền vững, cần nỗ lực tìm ra giải pháp phù hợp với địa phương để giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao đời sống của người dân. Đối với thực hiện kế hoạch đầu tư công, vốn các Chương trình mực tiêu quốc gia, huyện phải quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, phấn đầu đạt tỷ lệ giải ngân cao nhất có thể…

* Cũng trong ngày 28/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã làm việc với UBND huyện Ba Bể về tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện các Chương trình MTQG; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tình hình thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách năm 2023 trên địa bàn huyện Ba Bể.

Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Ba Bể, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất ghi nhận, đánh giá  cao sự nỗ lực, quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện. Đến thời điểm hiện nay, huyện còn 6/14 nhóm chỉ tiêu chưa hoàn thành, trong đó có một số chỉ tiêu chưa đánh giá. Từ nay đến cuối năm, huyện cần tập trung chỉ đạo quyết liệt các chỉ tiêu chưa đạt, trong đó tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân các ngồn vốn theo cam kết. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình MTQG; riêng Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, cùng với chỉ đạo các xã, thôn về đích nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2023, huyện tập trung chỉ đạo các xã đã về đích nông thôn mới duy trì, giữ vững, nâng cao 19/19 tiêu chí đã đạt được.

UBND tỉnh họp phiên tháng 11/2023

Chiều 29/11, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng, Nông Quang Nhất đã chủ trì phiên họp UBND tỉnh tháng 11/2023 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh tháng 11 và 11 tháng năm 2023.

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo về tình hình triển khai các nhiệm vụ, đề xuất giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình đánh giá, nhìn chung, tháng 11 và 11 tháng năm 2023, kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế dự kiến đạt khá; nông nghiệp phát triển ổn định, an ninh lương thực được đảm bảo; công nghiệp - xây dựng tiếp tục phát triển; thương mại, dịch vụ, du lịch phục hồi và tăng trưởng nhanh. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống Nhân dân ổn định.

Để đạt được kết quả cao nhất, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị từ nay đến cuối năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp với tinh thần trách nhiệm cao, đẩy nhanh tiến độ xử lý công việc, phấn đấu đạt kết quả cao nhất, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của tỉnh. Tập trung thực hiện tốt công tác phòng chống các loại dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và phương án phòng, chống dịch bệnh động vật; tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2023. Triển khai quyết liệt nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện các Chương trình MTQG, phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 theo mục tiêu đã đề ra; tăng cường chia sẻ, trao đổi thông tin, phối hợp trong quá trình thực hiện. Tăng cường thu hút các dự án đầu tư ngoài ngân sách, chú trọng tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công và dự án đầu tư ngoài ngân sách. Thực hiện quyết liệt, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện các dự án từ chuẩn bị đầu tư, đền bù, giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án. Triển khai kịp thời và hiệu quả các chương trình kích cầu tiêu dùng. Tăng cường tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch gắn với phát huy các di sản văn hóa truyền thống của tỉnh. Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp thu và chống thất thu ngân sách nhà nước.

Cùng với đó, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai, công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số. Tiếp tục triển khai các chính sách an sinh xã hội. Đảm bảo vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 100-KL/TW của Ban Bí thư

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 100-KL/TW của Ban Bí thư về việc “Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội” vào sáng 30/11, đồng chí Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá các cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị đã có nhiều nỗ lực cố gắng, có những đóng góp quan trọng trong công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh 10 năm qua. Tuy nhiên bên cạnh đó, vẫn còn một số hạn chế tồn tại như việc định hướng dư luận xã hội chưa được kịp thời, công tác phối hợp giữa các đơn vị chưa đồng bộ…

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới, các đại biểu dự Hội nghị với trách nhiệm cá nhân cần tích cực tham mưu, đề xuất, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, chú trọng đổi mới, quan tâm nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tránh hình thành "điểm nóng" trên địa bàn. Các cơ quan báo chí, cổng/trang thông tin điện tử các đơn vị, địa phương; đội ngũ cán bộ tuyên giáo, cộng tác viên dư luận xã hội thực hiện tốt công tác định hướng dư luận xã hội.

Ban Tuyên giáo các cấp đổi mới, nâng cao chất lượng tập huấn cho đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội, cán bộ công chức làm công tác tuyên giáo các cấp. Chú trọng việc nghiên cứu dư luận xã hội để phân loại, xử lý thông tin kịp thời. Xây dựng và hình thành một quy trình điều hành đồng bộ, chặt chẽ, sâu sắc, kịp thời trong việc nắm bắt, phản ánh, đề xuất định hướng, giải quyết và phản hồi dư luận xã hội. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong nắm bắt dư luận xã hội. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc xử lý các dư luận xã hội.../.

Bích Huệ (tổng hợp)